Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi Entrum finaali on jõudnud projekt Paluküla mäe keskus, mis võib ohustada Paluküla hiiemäge.

Taarausuliste ja Maausuliste Härjapea koda saatis konkursi produtsendile ja Eesti Energiale projekti asjus kirja. Kirjas rõhutatakse, et sotsiaalse ettevõtluse valdkonda pakutud projekti autorid ei ole arvestanud, et on tegemist kaitsealuse hiiemäega. Sotsiaalne ettevõtlus peaks hoolima kõigist kohalikest inimestest, ka maausulistest. Lisaks on Eestis kujunemas heaks tavaks, et uute asjade loomisel arvestatakse ka pärimust. Kuid projektis ei ole mainitudki, et Paluküla mägi on kaitsealune hiiemägi.

 „Kümme aastat on Paluküla hiiemäe suusakeskuseks ehitamise üle vaieldud. Nüüd esitatakse suusatõstuki kava uue ideena sotsiaalseks ettevõtluseks, mis justnagu hooliks kõigist asjaosalistest,“ ütles kohalik maausuline Arvi Sepp. Ta lisas, et tõstuk sobiks kohta, mis pole looduslik pühapaik ega looduskaitse all ning kust looduse rahu ja vaikust ei otsita.

Härjapea koda on mures, et uued rajatised hiies võivad takistada usuliste talituste sooritamist pühal mäel, sest projekti autorid ei ole suhelnud oma projekti kavandades maausuliste inimestega.

Kümme aastat tagasi (8.11.2004) peatas kohalike inimeste ja maausuliste protest buldooseri, millega taheti alustada tööd spordikeskuse rajamiseks. Kõigi kohalike huvirühmadega kooskõlastamata mäekeskuse rajamine võib jätkata vahepeal vaibunud konflikti. Härjapea koja vanem Madis Iganõmm ütles selle kohta: „Noorte õhutamine vastuolulistele tegevustele ei ole just parim viis nendes ettevõtlikkust kasvatada.“