Kasvav huvi maailmamerede vastu on sütitanud aktiivsuse kasvu ookeaniavaruste uurimiseks ja jagamiseks. Kui maadele esitatavale nõuetele on pikk ajalugu ja paljud riigid üle maailma on välja arendanud riikliku kaardistiku ja mõõdistamisega tegelevad ametid, on ookeanidele eraldatud vähem tähelepanu. Ookeanidega tegelevad riiklikud ametid on traditsiooniliselt liidetud mereagentuuridega.

Paljudes riikides on kasvanud huvi avamere tõusu-mõõna energia ja laineteenergia vastu. Mõnedel juhtudel on reaalsed ookeani energiaressursid nafta või maagaasiga võrreldes suurema potensiaaliga. Nendes kohtades on näiteks laineteenergia külluslik, pidev ja lõputu.

Washington Posti ühe artiklis ennustatakse ookeaniavaruste kasutamiseks tekkivat tunglemist territooriumite hõivamiseks – lained, tuul, avamere nafta ja maagaas meelitavad ligi energiatööstust. Aga ka kalatööstust ei tohi sellest nimekirjast välja jätta.

Kaugel põhjas püüdleb arktiliste territooriumite kasutamisele Kanada riik. Samad püüdlused on Venemaal ja ka Norra soovib oma õigusi mere kasutamises rakendada. Kõige selle juures on olulised ka laevahukudega seotud küsimused, tundlik mere ökoloogia.

Merekallaste juures on maismaaga võrreldes kohati erinevuseks rannajoone ebapüsivuse nähtus. Kliimamuutuste, ookeani aktiivsuse ja muude keskkonnafaktorite mõjul näiteks Alaskal rannajoon taandub aastas umbes 15 meetri ulatuses.

Muutused arktika ja antarktika jäävabadel aladel võivad järgneva 100 aasta jooksul dramaatiliselt mõjutada laineenergia ja tuuleenergia platformide arengut neis regioonides. Jää sulamise ilming ei ole üleüldine ja nagu faktid näitavad, esineb osades antarktika regioonides ka jääkatte kasvu.

Ookeaniavarused on märgatava huvi kasvu objektiks. Mõnes piirkonnas on juba üle 150 agentuuri ametis – teostatakse hüdrolokatsioonilisi mõõtmisi, arendatakse GPS asukoha määramise süsteeme, teostatakse keskkonnamõõtmisi jne. Kõike seda mõjutavad eri riikide huvid ja õigused konkreetsete piirkondade suhtes  ja on karta, et hakkab esinema juhuseid, kus need on vastuolus ökoloogia ja keskkonna säilitamise vajadusega.

Allikas: V1 ENERGY (Lühendatult)