Organic Estonia ehk Mahe-Eesti on kogunud hoogu aasta aega. Kokku võtab Mahe-Eesti tegevusest osa umbes 100 vabatahtlikuga. Ettevõtmine pälvis tunnustust Arengufondi võiduideena. Nüüd on vaja toetust, et tegevusega jätkata.

Aastaga on pooled ehk 1,1 miljonit ha  Eesti metsadest saanud Organic Estonia töö tulemusena mahetunnustuse ja koostöös ministeeriumitega oleme alustanud mahemetsa mõiste loomist.

Praegu kaardistakse Saksamaa ekspordi ekspertidega Eesti võimalusi mahetoodangut edukalt välismaal turustada,  et luua eeldused Eesti  maapiirkondade kiiremaks arenguks ning töökohtade loomiseks. Maailma maheturg  kasvab pöörase kiirusega ja Eestil on oht oma turuosast ilma jääda.

Mahe-Eesti liikumine soovib Eestit maailmale tutvustada ka kui ühe puhtaima õhuga riiki, ehitame koostöös Hiiumaa turismi eestvedajatega saarele ainulaadse Värske õhu baari, mis  meelitab Eestisse uusi maheturiste.

Liikumine toimub  ka selles suunas, et Eesti teeks juba 2018. aastal esimesed kooli ja lasteaedade toitu puutuvad mahukamad maheotsused.

Enamus loetletud ettevõtmisi on sündinud vabatahtlike töö tulemusena. On loodud eeldused riigi maheosakonna sünniks, mis ka Eestil tuleks  luua teiste edukate riikide eeskujul. Kuniks riik otsustab, peab jätkama  tööd vabatahtlikkuse alusel, et senised  tegevused ei katkeks.

Mahe - Eesti: Vajame  vabatahtlike tegevuse toetamiseks rahalisi vahendeid 20 000 eurot, et liikuda edasi mahesuunal.

  • Järgneva viie kuuga soovime luua mahemetsa mõiste, et Eesti metsasaaduseid saaks tulevikus müüa õiglase hinna eest.
  • Teiseks luua mahepindala rakendus, mis toetakse meie riigi puhast kuvandit  ka rahvusvaheliselt.
  • Saada sisse viide rahvusvahelisse õhuseire tabelisse eesti erakordselt head õhuseire näitajad.
  • Neljandaks ehitada koostöös esimeseks  mahesaareks pürgiva Hiiumaaga Värske õhu baar, mis suudaks elavdada maailma puhtaima õhuga piirkonnas olulisel määral turismi.
  • Viiendaks alustada mitmekeelse kodulehe loomist, kus koondada vajalik info Eesti mahetegude kohta, et need rahvusvaheliselt silma paistaks.