Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 21. mai 2015. aasta käskkirjaga nr 480 on algatatud määruse „Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus. Kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju ja Rapla kontorites ning Paldiski linnavalitsuses 15.06.2015 – 19.07.2015. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Pakri maastikukaitseala muutmise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (meelis.magi@keskkonnaamet.ee või Viljandi mnt 16, Tallinn 11216) hiljemalt 19.07.2015.

Eelnõu avalik arutelu toimub 06.08.2015 kell 15.00 Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontori saalis (Viljandi mnt 16, Tallinn).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt detsembris 2015. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti kevadel 2016. aastal.