Täna, 9. detsembril leiab aset 24-tunnine Päikeseenergeetika Hackathon, mille eesmärgiks on välja töötada unikaalne tarkvara, mis kasutaks andmeid erinevatest andmebaasidest ja annaks konkreetsele tarbijale automaatselt parimat nõu päikeseenergia lahenduse osas. Tulevikus on kavas tarkvara edasi arendada ja teenuste valikut laiendada.

  • Energeetika
  • 9. detsember 2016
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on Hackathonil osalejatele seatud eesmärgiks töötada välja rakendus ning ärimudel, mis piltlikult annaks tarbijale hetkega vastuse päikeseenergeetika võimaluste kohta tema tarbimiskohas. Sama paindlikult peavad olema korraldatud ka edasised sammud alates toote pakkumisest, lõpetades müügijärgse teenindamisega.

Taastuvenergeetika riskikapitaliettevõtte Marble Invest OÜ nõukogu liige Martin Kruusi sõnul toimub energeetikasektoris väga kiire innovatsioon nii tehnoloogiate kui ka ärimudelite osas. Eriti kiire on areng just väikeenergeetikas. Seetõttu on Marble Invest oma fookuse ka sellele valdkonnale suunanud.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul põhineb tuleviku Elering kolme energiataristu juhtimisel – elekter, gaas ja energia tarkvõrk. Elering on koostöös partneritega välja arendanud energia tarkvõrgu platvormi Estfeed, mis teeb turvaliselt ja standardiseeritud kujul kättesaadavaks elektri, gaasi ja kaugkütte tarbimise ja tootmise reaalajalähedased andmed.

„Eleringi tarkvõrgu platvorm on avatud kõigile andmeallikatele ja rakendustele ning selle ümber peaks kujunema Eesti tuleviku energia targa võrgu ökosüsteem. Selline kogu riiki hõlmav ja erinevate energiakandjate tarbimise-tootmise andmeid võimalikult reaalaja lähedaselt koondav platvorm on Euroopas unikaalne.

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhi Andres Meesaku sõnul on viimase seitsme aastaga langenud päikesepaneelide hinnad viis korda ja see on teinud päikeselahendused kättesaadavaks paljudele. „Juba lähiaastatel muutuvad päikesepaneelid uute ehitiste lahutamatuks osaks“, lisas ta.

Hiljuti avaldatud üle-euroopalise uuringu kohaselt võiks aastal 2050 pool Euroopas tarbitavast elektrist olla toodetud majapidamiste, ühistute ja väikeettevõtete poolt. Väiketootmist tugevdab ka läinud nädalal Euroopa Komisjoni poolt avalikustatud taastuvenergia ettepanekute pakett.

Eesti Taastuvenergia Koja poolt hiljuti avalikustatud taastuvenergia100 kava näeb aastaks 2030 Eestis ette ligi 40 000 väiketootmisüksuse loomist tänase 700 asemel. Väiketootmise kaudu on võimalik uutel väiketootjatel fikseerida pikaajaliselt energiahinnad ja muuta oma energiatarbimist läbimõeldumaks.

24-tunnine Päikeseenergeetika Hackathoni partnerid on Eesti Taastuvenergia Koda, AS Elering, OÜ Marble Invest, AS Nelja Energia, OÜ Fortumo, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tallinna Tehnikaülikool, Prototron, tulundusühistu Tuleva. Üritus toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimajas.