Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa inspektorid kõrvaldasid eile Liivi lahest Kihnu ja Manilaiu ümbrusest 90 nõuetekohaselt tähistamata ja märgistamata nakkevõrku.

Tegemist oli Hiina päritolu võrkudega, enamik neist ka lubatust väiksema silmasuurusega.

Lääne regiooni juhtivinspektori Heino Afanasjevi sõnul ei saa seda just rekordkoguseks pidada, sest samast piirkonnast on varemgi korraga sadakond ebaseaduslikku võrku kätte saadud, kuid vaieldamatult on see märkimisväärne hulk võrke, mille püügilt eemaldamine koos muude toimingutega nõuavad suurt ajakulu.

Võrkudes olnud elusad kalad lasti tagasi vette, eluvõimetud kalad, täpsemalt 62 kilo ahvenat, realiseeriti ning saadud tulu läheb riigituludesse.

Püügilt kõrvaldatud püünised hoiustatakse ja kui nende omanik ettenähtud aja jooksul välja ei ilmu, lähevad need hävitamisele.

Selgusetu kuuluvusega nakkevõrgud on inspektorite jaoks probleem, millega tuleb pidevalt tegeleda, sest salavõrke, eeskätt odavaid hiina võrke, kipuvad püügile seadma  nii harrastuspüüdjad kui ka kutselised kalurid.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet kõigil veekogudel, viiakse läbi ka ühisreide koos Politsei ja Piirivalveametiga.