Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 16. aprillil Luxembourgis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kus Euroopa Komisjon tutvustab toiduainete tarneahela ebaausate kauplemistavade direktiivi eelnõud. Lisaks arutavad ministrid 2016. a juuni nõukogu toidujäätmete ja toiduraiskamise teemaliste järelduste rakendamise hetkeseisu  ning hindavad tehtud edusamme.

  • Majandus
  • 16. aprill 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Toiduainete tarneahela ebaausate kauplemistavade eelnõu eesmärk on kindlaks määrata vastavate kauplemistavade olemus, rakendada meetmeid vähendamaks nende levikut toidutarneahelas ning kaitsta erinevaid tarneahela osapooli, kehtestades ühtsed Euroopa Liidu ülesed reeglid.

„Põllumajandustootja on sageli toiduainete tarneahela kõige haavatavam lüli. Seetõttu peab ühest küljest tugevdama tootja positsiooni, teisalt tuleb tegeleda toidutarneahela siseste konkurentsimoonutuste vähendamisega ning liikmesriikides kehtivate erinevate reeglite ühtlustamisega. Selleks pakub parimat võimalust ühtne lähenemine kogu Euroopa Liidus.  Ka Eesti toetab Euroopa Liidu tasandil lahenduste väljatöötamist, et ennetada liikmesriikide vahelist ebavõrdset konkurentsi ning häireid siseturu toimimises,“ rõhutas maaeluminister Tarmo Tamm.

2016. a juunis võtsid põllumajandusministrid vastu EL-i nõukogu järeldused toidujäätmete ja toidukadude teemal. Üks osa järeldustest sisaldas eesmärke ja tegevusi, mis on suunatud liikmesriikidele, ning teine osa käsitles võimalikke tegevusi EL-i tasandil, mida saaks ellu viia Euroopa Komisjon. Liikmesriikidelt kogutud info põhjal koostas eesistujariik Bulgaaria ülevaate, mida liikmesriigid on teinud toidujäätmete ja toidukao vähendamiseks, ning esitleb seda tänasel kohtumisel.

„Toiduraiskamise vähendamisega tuleb kindlasti tegeleda, sest ligikaudu kolmandik maailmas toodetud toidust raisatakse või jääb kasutamata. Arvatav toidukadude suurusjärk Euroopa Liidus on lausa 179 kg aastas inimese kohta ning nii EL-is kui Eestis korraldatud uuringud on näidanud, et suuremjaolt läheb toitu raisku kodumajapidamistes. Kusjuures näitas Eestis läbi viidud uuring, et kolmandik kodudes äravisatud toidust oleks olnud söömiseks kõlbulik. Seega leian, et toiduraiskamise teemat tuleks käsitleda ka uue ühise põllumajanduspoliitika programmperioodi raames,“ sõnas minister Tamm.
Lisas päevakava põhipunktidele annab eesistujariik Bulgaaria ülevaate 8.-9. märtsil Sofias toimunud TAIEX-i töötoast („Eluslooduse roll loomatervise haldamisel“), mille eesmärk oli tutvustada eluslooduse rolli loomatervishoiu juhtimise kontekstis EL-is ja naabruses asuvates kolmandates riikides. Samuti teeb Poola delegatsioon kokkuvõtte 26. märtsil Varssavis toimunud kõrgetasemelisest sigade Aafrika katku teemalisest konverentsist.

Maaeluministrit saadavad nõukogu istungil toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban  ning eurokoordinatsiooni osakonna peaspetsialist Mihkel Kärg.