Nagu ikka pühapäeviti - Piia luuletus.

Kuidas?

Mets...
Kuidas 
sa oskad
mul't pühkida
liigse,
peita
tuulesse õrna,
mida vaja
mul pole,
lasta lahkuda
lärmil,
mis hingele
kõle,
näha puhtana
ennast-
öelda
lihtsalt,
et ole?


Loe Piia eelmist luuletust siit

Jaga: