Eesti Vee-ettevõtete Liidu ning Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite koostöös valmisid kolm lõbusat lühifilmi, mille eesmärk on näidata, et puhas vesi meie elukeskkonnas ei ole iseenesest mõistetav nähtus ning puhta vee olemasolu sõltub inimese tegevusest.

  • Veemajandus
  • 15. aprill 2016
  • Foto: https://pixabay.com/photos/sony-lens-walimex-camera-1455032/

„Balti Filmi- ja Meediakooliga oleme koostööd teinud ka varem. Tudengite huvi vee teema vastu andis meile mõtte teha õpetlikud ja humoorikad videoklipid sellest, kuidas inimesed peaksid suhtuma nende endi elukeskkonnas kasutatavasse veesse ja sellega seonduvasse,“ rääkis Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees.

„BFM-i noored filmitegijad suhtuvad keskkonnaprobleemidesse väga tõsiselt,“ märkis BFM-i tudengite juhendaja Dirk Hoyer. „Pärast kohtumist EVEL-i esindajatega mõistsid minu õpilased veelgi paremini  kui oluline on puhas joogivesi. Samuti avastasid nad eneselegi üllatuseks, kui palju on meie ümber inimesi, kes sellele teemale kas ei mõtle või seda oluliseks ei pea.

Vee temaatika läks ühtmoodi korda kõigile videotega tegelenud tudengitele, hoolimata sellest, et koos oli vägarahvusvaheline seltskond. Kõige sügavama mulje jättis neile külaskäik Ülemiste veepuhastusjaama, millest inspireerituna sündis „Veesümfoonia“. Kindlasti said kõik projektis osalenud tudengid vee-teemalisi lühifilme tehes väärtusliku kogemuse.“

Vaata lustakaid veefilme:

VeesümfooniaVeeteguLost and Found


" >