Pakendiaktsiisi puudutavat seadusandlust muudetakse tõenäoliselt veel tänavu sügisel, et selgemalt lahti kirjutada, milliseks pakendiks loetakse silokile ning milline taaskasutusmäär ja aktsiisimaks sellele kehtib.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek kinnitas erinevate osapoolte tänasel kohtumisel, et ministeeriumis valmistatakse seadusemuudatusi juba ette. Erinevate huvigruppidega hakatakse neid arutama tõenäoliselt septembris.

Seedri sõnul ei sea põllumehed ega põllumajandusministeerium kahtluse all pakendeid puudutava seadusandluse eesmärki – et silokilet kasutatakse palju, siis on selle taaskasutamine kahtlemata mõistlik ja hädavajalik. „Seadused peavad aga olema selged ning ilma tõlgendamisruumita, kuid täna võib sealt väga erinevaid asju välja lugeda.”

Oluline on Seedri hinnangul aga keskkonnaministeeriumi kinnitus, et tänane seadusandlus ei nõua põllumajandustootjalt mõne taaskasutusorganisatsiooniga püsiva lepingu sõlmimist.

Just sellisest nõudest rääkimisega ja vastasel juhul suurtrahvidega ähvardamisega on taaskasutusorganisatsioonid seni põllumehi hirmutanud. Põllumehel on õigus oma silokilet müüa suvalisele taaskasutusorganisatsioonile või seda tagavale ettevõttele. Oluline on vaid, et kile tõepoolest taaskasutusse läheks.