Inspektorid eemaldasid kahe päevaga Peipsi järvest 209 vana nakkevõrku kogupikkusega umbes 15 kilomeetrit.

Sel esmaspäeval alustasid Keskkonnainspektsiooni Ida regiooni inspektorid Peipsi järve Eesti poolse ala puhastamist järve risustavatest vanadest võrkudest.

Esimesel päeval viidi töid läbi kolme mootorpaadiga, millest kaks väiksemat tegeles võrkude otsimisega ja kolmas leitud võrkude väljavõtmisega. Esmaspäeval õnnestus Peipsi järve põhjaosas leida ja välja võtta 86 nakkevõrku.

Teisipäeval olid abiks ka Tartu regiooni inspektorid ühe mootorpaadiga ning võrkude otsimisega sai tegeleda kolm paati.

Võrke otsiti Sahmeni hoiuala põhjaosas, mis on oluline Peipsi järves elavate kalade elu- ja kudemiskoht, sealhulgas ka kaitsealuse liigi, hariliku tõugja  elupaik.

Vanad Peispsi võrgud kottides
Teisipäevase töö tulemusena avastati ja võeti välja 123 nakkevõrku.

Kuigi algselt oli planeeritud teostada võrkude otsimist ning väljavõtmist ka kolmapäeval, siis tugeva tuule tõttu see ei õnnestunud ning ettevõtmine jäi kahepäevaseks.

“Lisaks võrkudele sai Peipsi järvepõhjast välja võetud ka võrkude raskustena kasutatud kümmekond ankrut, üks autoaku, traktori jõuvõttevõll, mutrivõti, kümneid kanistreid ja plastpudeleid,” ütles Ida regiooni peainspektor-nõunik Ivo Kask.

Kase sõnul avastati järvest ja toodi kaldale kokku ligikaudu poolteist tonni risu ja jäätmeid, millest olulise osa moodustas võrkudes olev roiskunud kala. Võrkude väljavõtmisel avastasid inspektorid neist ka nelja veelinnu jäänused.

Vanade püüniste väljatragimine ei kuulu inspektsiooni põhikohustuste hulka, kuid selline ettevõtmine on oluline kalavarude kaitseks. Igal aastal jääb järve hulgaliselt ebaseaduslikult püügile seatud või tuule ja jääga püügikohast eemale liikunud nakkevõrke, mis risustavad järve, segavad kalureid kalapüügil ning ohustavad ka kalavarusid. 

Seekordne ettevõtmine toimus Keskkonnainspektsiooni oma jõudude ja järelevalvetehnikaga.