Tartu Ringkonnakohus mõistis 2006. aastal Peipsi järvel alamõõdulist kala püüdnud kalurid ebaseaduslikus kalapüügis süüdi ning määras neile rahalise karistuse, sealhulgas kalalaeva kaptenile 7000 ja kahele kalurile 6000 krooni. Samuti mõisteti süüdlastelt välja keskkonnale tekitatud kahju kokku ligi 85 000 krooni.

2006. aasta 16. septembri õhtul kontrollisid Keskkonnainspektsiooni Ida regiooni inspektorid Ida-Virumaal Lohusuu alevikus Avijõel asuvas paadisadamas püügilt tulevat kalalaeva ja leidsid selle pardalt alamõõdulist koha rohkem, kui mutniku- ehk põhjanoodaga püügil lubatud.

Kuna alamõõduliste kohade püügiga tekitati keskkonnale oluline kahju, täpsemalt 84 900 krooni, siis alustas Keskkonnainspektsioon juhtumi asjaolude selgitamiseks kriminaalasja.

2008. aasta lõpus toimus kriminaalasja arutamine Viru Maakohtus, kus kalamehed õigeks mõisteti. Viru Maakohus leidis, et ebaseadusliku kalapüügi fakt on leidnud küll kinnitust, kuid keskkonnale tekitatud kahju suurus ei ole tõendatud, mistõttu süüdimõistvat kohtuotsust teha ei saa.

Keskkonnainspektsioon ei nõustunud Viru Maakohtu otsusega ning koostas selle peale apellatsiooni, mis tuli käesoleva aasta aprillis arutamisele Tartu Ringkonnakohtus.

Tartu Ringkonnakohus jõudis järeldusele, et keskkonnale tekitatud kahju suurus on tõendamist leidnud ja kalurid on alamõõdulise kala püügiga kahju tekitamises süüdi.

Seega tühistas Tartu Ringkonnakohus Viru Maakohtu otsuse ja langetas uue süüdimõistva kohtuotsuse, millega rahuldati Keskkonnainspektsiooni apellatsioon täies ulatuses.

Kohtualustel on võimalik ringkonnakohtu otsust 30 päeva jooksul riigikohtule edasi kaevata.