Keskkonnaamet kavatseb sel aastal raietegevust pesade hävitamise ja kahjustamise ning lindude häirimise vältimiseks piirata esmajärjekorras seal, kus sellel on metsalinnustikule kõige suurem mõju.

Kui kevadsuvine raie on tõepoolest vältimatu, siis tuleb vältida raiet vanemates linnurohketes metsatüüpides, eelkõige lehtpuu enamusega salu- ja laanemetsades. 

Keskkonnaamet töötas koos Keskkonnaagentuuriga välja haudelindude asustustiheduse maatriksi, mis tugineb puistu kasvukohatüübile ja vanusele. Metsakorraldusandmete põhjal saab metsaeraldised grupeerida ja hinnata kevadsuvise raie mõju linnustikule. Metsaomanikud saavad metsaportaali  sisse logides kontrollida metsaeraldise kasvukohatüüpi ning vanust ja selle alusel hinnata pesitsemise tõenäosust.

Pesitsusrahu

Maatriksis on puistud jaotatud kolme kategooriasse, tähistades need erinevate värvidega järgnevalt:

Sinine – lindude asustustihedus on väiksem kui 2 paari/ha, pesitsemise tõenäosus on väiksem, potentsiaalne mõju linnustikule vähene.
Kollane – lindude asustustihedus 2 – 6 paari/ha, potentsiaalne mõju linnustikule keskmine.
Punane – lindude asustustihedus on suurem kui 6 paari/ha, pesitsemise tõenäosus kõige suurem, mõju linnustikule suur; kaitsealad.

 

Pesitsusrahu

Planeeritud järelevalve toimub sel aastal 15. aprillist kuni 30. juunini. Kontrollide tegemisel lähtume pesitsusrahust kinnipidamise kontrollimise juhendist.

Pesitsusrahust kinni pidamise kontrollimine.

Lindude pesitsushooaeg on alanud. Kui anname lindudele rahu, saavad nad oma pojad üles kasvatada.

  • Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Kinni tuleb hoida koduloomad, kes omaniku tahtest sõltumata on suutelised tungima lindude pesitsuspaikadesse.
  • Eesti metsalinnustik vajab kaitset, sest nende arvukus on vähenenud.
  • Kõige intensiivsem pesitsusperiood on kevad ja suve algus – aprilli keskpaigast kuni suve keskpaigani, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks.
  • Metsalinnustiku kaitsega on eriti oluline arvestada kõige linnurikkamates vanemates metsades ja kaitstavatel aladel. Vältides lindude häirimist eriti just nendel aladel, saame päästa kõige rohkem linde.