Lääne prefektuuri haldusala esimese üldkasuliku töö tunnid määrati korduvalt pliiakude ebaseadusliku käitlemisega tegelenud 29-aastasele Pärnumaa mehele.

30. jaanuaril jõustus Pärnu Maakohtu kohtumäärus, mille kohaselt määrati 20 tundi üldkasulikku tööd vastava loata jäätmeid ja sealhulgas ohtlike jäätmeid käidelnud 29-aastasele Pärnumaalt pärit meesterahvale.

Varem on Keskkonnainspektsiooni meesterahvast karistanud 2009. aasta oktoobris. Siis oli karistuse suuruseks 100 trahviühikut ja 10 ööpäeva aresti. 2011. aasta septembris esitas Keskkonnainspektsioon Pärnu Maakohtule avalduse, sest määratud rahatrahvi karistatud isik ei tasunud. Rahatrahvi otsus liikus edasi täitmiseks kohtutäiturile, kes taotles süüdlase suhtes asenduskaristust. Töö tegemise lõpptähtaeg on 1. märts 2012.

Üldkasuliku töö täitmise järelvalvega tegelev Lääne prefektuuri piirkondliku politseitöö talituse vanemspetsialisti Sirli Seegari sõnade kohaselt on karistatuga sõlmitud kokkulepe, et kohtu poolt määratud üldkasuliku töö tunnid saavad tehtud 6. veebruariks. Esimese koostööpartnerina on Lääne prefektuuriga lepingu sõlminud MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, kus ka antud juhtumis karistatud isik oma töötunnid täidab.

„Läbirääkimised teiste mittetulundusühingutega võimalikust koostööst alles käivad, sest õiguslik regulatsioon, mis annab võimaluse määrata üldkasulikku tööd ka väärteoasjades, jõustus alles 1. jaanuaril käesoleval aastal. Lisaks väärtegudele laieneb karistamine üldkasuliku tööga ka tasumata jäänud rahatrahvide puhul,“ selgitab Seegar muudatusi, mis jõustusid käesolevast aastast.

„Siiani on kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega olnud kontakt äärmiselt positiivne ning koostööst keeldunud pole keegi. Praegu olemegi loomas efektiivset toimivat koostööpartnerite võrgustikku, mis siis peaks aitama hiljem vastavalt vajadusele karistatutel oma töötunnid teha oma töö- ja elukoha võimalustest lähtuvalt. Kuna tegemist on väga uue asjaga, siis otsustes me veel ei kiirusta ja vaatame, kuidas selle metoodika rakendamine end sisse töötab,“ nendib Seegar.