Rahvusvaheline projekt YENESIS pakub 25-le Eestist pärit ja saartega seotud noorele võimaluse osaleda tasuta viiepäevasel koolitusel, mis aitab leida rohelisi töökohti. 

  • Majandus
  • 16. veebruar 2023
  • Foto: Pixabay

Kogu Euroopat hõlmaval koolitusel saavad noored baasteadmised, et tegutseda ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise, jätkusuutliku veemajanduse ja jätkusuutlike toidusüsteemide valdkonnas. Lisaks ootab noori ees Norra ekspertide koolitus sotsiaalsete oskuste teemal. Eestist valitakse programmi osalema 25 noort ja kõik tegevused on neile tasuta. Koolitus toimub Eestis.

„Tänapäeval seisavad noored tihti probleemi ees, et tööandjad ootavad juba esimesele töökohale kandideerides erialast töökogemust. Töökogemuse saamiseks tulevad aga kasuks kõiksugu kogemused, koolitused ja vabatahtlik töö. Endise YENESIS projekti osalisena saan kinnitada, et projekt aitab seda probleemi lahendada,“ rääkis SEI Tallinna programmi assistent Brigita Tool. „Lisaks on saartel elavatel noortel vähem võimalusi - ülikooli tuleb enamasti minna mandrile ja huvipakkuvate tööpakkumiste arv on piiratud. YENESIS koolitusprogramm tutvustab lisaks viiele olulisele valdkonnale ka rohetöökohtade võimalusi saartel ja riikide äärealadel.“ 

Programmi on oodatud 19-30-aastased vähemalt keskkooli lõpetanud noored, kes parasjagu ei tööta, õpi ega osale ka muudel koolitustel, kuid on huvitatud keskkonnateemadest. Esmajärjekorras on oodatud noored, kes on pärit või elavad mõnel Eesti saarel, kuid kandideerida võivad ka Eesti äärealadelt pärit noored. Samuti on oodatud kandideerima noored, kel juba on mõnel keskkonnaerialal diplom, kuid kes pole veel erialast tööd leidnud. Programmis osalemiseks on vajalik inglise keele oskus.

YENESIS koolitusprogrammi saab kandideerida registreerimisvormi kaudu kuni 13. märtsini. Lisainfot saab SEI Tallinna kodulehelt: https://www.sei.org/featured/uleskutse-noortele-kandideeri-rohetookohtade-koolitusele/

YENESIS (Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands) projekti eesmärk on aidata roheliste töökohtade kaudu tööturule siseneda saartelt pärit või seal elavatel noortel, kes parasjagu ei õpi ega tööta (Not in Employment, Education or Training, NEET). Üle Euroopa toimuv projekt pakub 175-le 19-30aastasele noorele viiepäevase koolitusvõimaluse viies teemavaldkonnas: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlik veemajandus, jätkusuutlikud toidusüsteemid ning sotsiaalsed oskused.

YENESIS projekti rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna programmi ja Norra tööhõivefondi kaudu. Projekti algataja on Küprose Energiaagentuur ning partnerorganisatsioonid on pärit kaheksast riigist, sealhulgas Eestist. Projekti partner Eestis on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus.