2. detsembril alustas riik asendustäitmise korras Raadil seisvate vanarehvide taaskäitlusse suunamist. Asendustäitmist viib läbi aktsiaselts Ragn-Sells, kes võitis selleks korraldatud hankekonkursi.

  • Jäätmed
  • 5. detsember 2016
  • Rehve pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et täna riigi poolt Raadil algav rehvide taaskasutusse suunamise projekt „aitame rehviorganisatsioonidel oma tööd teha" pole kingitus, kõik summad kuuluvad vastutajatelt sissenõudmisele. Samuti ei maksa omada ootust, et aastaid kestnud probleem kiirelt lahenduse leiab, vaid tegemist on ühe sammuga kogu süsteemi korrastamisel.

„Samas on see riigi poolt väga konkreetne sõnum - vajadusel kasutatakse kõiki erinevaid meetmeid, et olukorda lahenduse suunas lükata. Edaspidi ootan, et rehvi taaskasutusorganisatsioon teeks reaalseid samme süsteemi toimima saamiseks - taaskasutustasu suurus peab olema selline, mille eest saab vanarehvid ka päriselt käideldud, mitte vaid vaheladustusplatsidele viidud. Omalt poolt panustame tõhusa järelevalvega nende ettevõtete üle, kes rehve maale toovad, aga tasu ei maksa," märkis Pomerants.

„Rõõmustan, et on näha ka mõningat positiivset saginat selles teemas: Reola platsilt on rehvid koristatud ja kes pole märganud, siis Eesti Energia Iru elektrijaamale väljastati luba, millega neil on võimalus põletada kuni 5000 tonni rehvihaket aastas," lisas Pomerants.

Raadilt koristatakse asendustäitmise esimesel etapil ligi 1000 tonni osaühingu Rubronic platsil olevaid vanarehve, mille käitlemiseks ettenähtud aeg on möödas ja mille kohta tegi Keskkonnainspektsioon suvel ettekirjutuse.

"Täna ootab Eestimaa looduses käitlemist 20 000 tonni rehviorganisatsioonide poolt kokku veetud vanarehve. Mul on hea meel, et esimesed 1000 tonni saavad nüüd käideldud nii, nagu seadus seda nõuab," ütles Ragn-Sells AS juhatuse esimees Rain Vääna.

"Keskkonnainspektsiooni edasised sammud ja tegevus sõltuvad esimese etapi tulemustest. Loodetavasti on esimese etapi edukal teostumisel kohustatud isikutele distsiplineeriv mõju ning ettevõtted asuvad ilma riigi poolse sunnita ehk asendustäitmiseta oma kohustusi täitma," ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov. „Kui taaskasutusorganisatsioonid täidavad oma kohustusi korralikult algusest lõpuni, saab Keskkonnainspektsioon keskenduda näiteks tootjavastutussüsteemiga mitteliitunud ettevõtete ehk „jäneste" püüdmisele," lisas Volkov.

Riik on asendustäitmise läbiviimiseks eraldanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu 300 000 eurot, millest saab käidelda esimesed paar tuhat tonni rehve.

Asendustäitmiseks tehtud kulutused nõutakse hiljem ettevõtetelt tagasi ja see raha laekub KIKi eelarvesse.

Asendustäitmist kui karmimat sunnimeedet tuleb rakendada seetõttu, et käitlejad ei ole endale võetud kohustust vanarehvid taaskasutada täitnud ning varasemad ettevõtete suhtes rakendatud sanktsioonid ei ole oodatud tulemust andnud.