Pühapäeval, 9. mail on ligupäev. Vadja likopäivä on päev, mil tehakse ühiselt korda küla pesupesemiskoht (vadja liko). Võrumaalgi on kevadine ühine veevõtukoha korrastamine tuntud.

Ühist pesupesemise kohta kusagil jõe, järve või veesilma ääres puhastasid vaid naised. Pärast pidutseti - söödi, joodi, lauldi ja mängiti. Peole mehi ei lubatud.

Mehed puhastasid ühiselt küla kaevu või veevõtukohta, kuid see ei pruukind toimuda ligupäeval.

Varem tavalised külade ühised pesupesemiskohad on jäänud siinmail minevikku. Küll aga leidub igas majapidamises pesumasinaid, vanne, kraanikausse ja kohati pesusaunu, mida ligupäeval puhastada sünnib. Olud muutuvad, tavad jäävad.