Algas meeskondade kandideerimine osalemaks keskkonnaalastele noortealgatustele keskenduvas koostööprojektis “Baltic Youth Eco Hub”. Kokku tuleb panna viie liikmeline meeskond, kuhu kuuluvad noored vanuses 11-20 aastat ning nende mentor. Projekti tegevustest osa saamiseks tuleb hiljemalt 15.01.2021 täita Tartu loodusmaja kodulehel kandideerimisavaldus.

Kandideerima on oodatud 5-liikmelised meeskonnad, kus on 4 noort (11-20-aastased) ja nende mentor/õpetaja. Projekti otsitakse noori, kes soovivad ise midagi enda kogukonna ja keskkonna heaks ära teha ning õppida, kuidas enda ideid mitteformaalse ja kogemusliku õppimise meetodite abil ellu viia.

Ajal, kus mure kliimamuutuste ja suurenevate keskkonnaohtude teemal kasvab, ei ole jätkusuutliku teguviisi valimine enam valik, vaid igaühe kohustus. Noored on ennast oluliste teemade tõstatamise ning muutuste käimalükkamisega tõestanud. Ta lisab, et selle projekti üks eesmärk on jõustada noorte algatusi veel enam, pakkudes neile tuge, vajalikke teadmisi ja oskusi enda ideede elluviimiseks.

Koostööprojektis osaleb neli riiki – Soome, Läti, Venemaa ja Eesti ning igast riigist valitakse välja 5 meeskonda. 2021 aasta sügiseni kestva ühisprojekti eesmärk on edendada koostööd Läänemere piirkonna Roheliste koolide noorte vahel, kes on huvitatud oma teadlikkuse tõstmisest kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse ja ringmajanduse teemadel. Peamine idee on anda noortele aega ja ruumi inspiratsiooni leidmiseks, oma ideede arendamiseks ja elluviimiseks vastavalt nende vanusele ja vajadustele. “Baltic Youth Eco Hub” keskendub erinevate oskuste, nagu ettevõtlikkus, juhtimine, jm, arendamisele ning ka nende oskuste rakendamisele kogukonnas.

Koostööprojekti raames toimuvad veebruarikuus erinevad koolitused igas osalevas riigis, mille tulemusena saavad noored kevadel oma keskkonnaalaseid algatusi ellu viia. Seejuures jagatakse kohalikke ja rahvusvahelisi missioone, mis eeldab partnerite külastamist teistes projektis osalevates riikides. Lisaks organisatsioonide, koolitajate ja noorte koostööle läänemere piirkonnas koostatakse projekti raames metoodiline materjal tulevaste algatuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Lisainfo projekti tegevuste kohta: www.tartuloodusmaja.ee – Koostööprojektid

Kandideerimisavaldus