Neljapäeval, 26. mail korraldab Hiite Maja sihtasutus Tartus rahvusvahelise nõupidamise, kus kõneldakse looduslike pühapaikade olukorrast Eestis, Lätis ja Rootsis. Sündmuse eesmärk on pühapaikade kaardistamise ühise juhendi väljatöötamine, kirjutab Maavalla Koda.

Nõupidamine toimub ettevõtmise „Looduslikud pühapaigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul“ raames. Ettevõtmise tulemusena valmib igas koostööpiirkonnas vähemalt viit valitud pühapaika hõlmav turismitee ning pühapaiku, nendega seotud uskumusi ja tavasid tutvustav võrguleht.

Projekti eesmärkideks on pühapaikadealase teadlikkuse tõstmine, pühapaikade kaitse-  ja halduspõhimõtete väljatöötamine ning koostöös kohalike inimeste, omavalitsuste ja turismiarendajatega jätkusuutliku mudeli valmimine valitud pühapaikade avamiseks turistidele.

Projektis teevad koostööd Riia, Vidzeme, Kurzeme ja Zemgale piirkonnad Lätist, Gävleborga maakonna muuseum Rootsist ning Hiite Maja SA Eestist. Kogu projekt kestab 2013. aasta augusti lõpuni.