Rail Baltica Ülemiste - Kangru lõigu keskkonnamõju hindamise (KMH) käigus saab projekteeritavaid ja hinnatavaid lahendusi uurida ka avalikult veebikaardilt

Lingil avaneval kaardil saab võrrelda KMH alternatiivideks olevat eelprojekti ja põhiprojekti. 

Kaardilt saab:

  • Vaadata, kuidas levib raudteemüra
  • näha millised on mõjud põhjaveele
  • millised loodusobjektid on lähikonnas
     

Igaüks saab endale huvipakkuva koha leida üles kaarti suurendades-vähendades-nihutades või otsida oma maaüksuse nime, katastritunnuse, aadressi või kasvõi postiindeksi järgi ning mõõta, kui kaugele talle oluline koht raudteest või muust kaardile kuvatud infost jääb.

Kui tekib küsimusi, ettepanekuid või vastuväiteid, on võimalik need esitada Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) kirjalikult kuni 17.01.2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu 21.01.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00.

Lisainfo avaliku väljapaneku kohta leiab TTJA kodulehelt: