Suve algupoolel käisin ühe tulevase hiiekooli palvel otsimas Põltsamaa kandis pühapaika, mida õpilased võiksid edaspidi külastada. Hiiekoolide liikumise mõte on selles, et klassil või koolil on oma põline pühapaik, mida aasta-aastalt külastatakse, tundma õpitakse ja hooldatakse - et lastel tekiks looduses koht, kus ajada juuri ja õppida kodumaad armastama.

Seadsin sammud Mõrtsi ja Pauastvere külade vahel asuva püha kivi ja pelgumäe poole. Mõtlesin, et sealne vana ja kaunis mets ning muinaspaigad võiksid hiiekoolile hästi sobida. Meie esivanemad tulid siia pakku röövvallutajate eest ja käisid pühal kivil palumas õnne ja kaitset.

Suur oli mu juhmatus, kui esmalt kaardil ja siis ka maastikul avastasin hiljuti lagedaks raiutud paiga. Ja mitte lihtsalt raiesmiku, vaid ikka tõsiselt paljaks röövitud maastiku. Maa-ameti ortofotoltki vaatavad vastu justkui hiigelrehaga tõmmatud triibud. Nii looduskaitse kui muinsuskaitse alla kuuluva pelgupaiga "Rahakirstumäe" nõlvadesse ja selle ümber on sõidetud kuni meetrisügavused rööpad. Muinsuskaitsealuse püha kivi ümbrus on samuti lagedaks raiutud ja maha on jäetud oksalasu. Sellisesse paika lapsi küll viia ei tasu. Mida küll oleks neil seal õppida? Et röövijate eest ei kaitse enam ka rabasaarel asuv pelgumägi?

Kuna püha kivi on muinsuskaitse all ja Maa-ameti kultuurimälestiste portaalis õigele kohale märgitud (kohati on pühapaigad seal täitsa valesti), siis oli RMK teadlik selle olemasolust ja asukohast. Tõenäoliselt andis paiga rüüstamiseks oma õnnistuse ka Muinsuskaitseamet. Nagu sellistel puhkudel ikka.

Pehmelt öeldes teeb nõutuks, et riigi kaitse all ja riigi maal asuvaid mälestisi rüüstatakse riigi teadmisel ja käe läbi nii jõhkralt. Majandamine pole siin õige sõna, pigem ikka ulatuslik riigivara riisumine. Liiati on rüüstajal - Riigimetsa Majandamise Keskusel - FSC sertifikaat, mis kinnitab, et RMK hoiab loodus- ja kultuuripärandit märksa enam, kui seadus seda ette näeb.

Uurides äsja kooli läinud poegade värskeid vihikuid, pliiatsipakke jms vaatab pea igalt teiselt vastu FSC ehk Metsahoolekogu märk. Kena puu kujund kinnitab, et see vihik, pliiats, pakend, või muu toode ei sisalda puitu, mis on raiutud pühapaikadest või muul moel keskkonda ja pärandit kahjustades. Teades, kuidas RMK on ka tänavu teadlikult hiisi raiunud ja pesitsevaid metsalinde tapnud, peaks FSC märk olema küll punane. Kena halja puu asemel peaks FSC märgil hoiatama verine känd ja kiri "FSC tõendab, et see vihik ja pliiats on tehtud hiiepuudest ning määritud abitute lindude ja loomade verega."

Mul on seda eriti raske kirjutada, sest olen osalenud FSC säästva metsanduse Eesti rahvusliku standardi töörühmas 2006. a alates. FSC eesmärgid on õilsad - otsime ühisosa keskkonna, ühiskondlike väärtuste ja ärihuvide vahel. Meie rahvas on ju alati metsa majandanud ja peaks ka edasi majandama. Paraku toimetavad metsas üha enam kiiret hõlptulu otsivad ärikad ja üha harvem kohtab "majandajate" seas südame ja juurtega metsamehi. Läbi aastate on olnud FSC töörühmas kõige ägedam looduse, hiite ja põlisrahva vastane meie oma RMK. Läinud kevadel võttis RMK Kultuuriministeeriumilt lausa tõendi, et Eestis ei ole põlisrahvast, ikka selleks, et metsi ja hiisi segamatult maha võtta. Kas RMK on ikka meie oma? Kelle huve õigupoolest esindab RMK ja ühes sellega Keskkonnaministeeriumi ametnikud eesotsas Marku Lampiga?

Ilmselt olen ma liiga rumal, et sellele küsimusele õieti vastata osata. Eesti keeles on kenaks tavaks saata loll inimene või rumal mõte metsa. Mets teeb targaks. Lähen metsa ikka ja jälle koos paljude teiste rumalatega, et saada targemaks ja leida vastuseid väikestele ja suurtele küsimustele. Metsas pole aga enam asu. Metsa on saadetud karjade kaupa suuri ja tarku, kuid ilma südame ja kodumaata metsalõikamismasinaid, mis korjavad tulu vähestele pankadele ja ärimeestele. Metsloomadki pagevad metsast, näitavad üha sagenevad vereplekid maanteedel.

Asukoht: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pauastvere küla, kü nr 61605:001:0930 Põltsamaa metskond 25. Ohvrikivi, mis on kantud Looduslike pühapaikade kaardile, samuti kultuurimälestiste kaardile. Kivist mõnekümne m kaugusel asub muinsuskaitsealune pelgupaik „Rahakirstumägi“.

Filmisin suvel Pauastvere püha kivi ja Rahakirstumäe juures ka mõned videod. Heli on ka.

Raie Mõrtsi külas püha kivi ümbruses
Raie Põltsamaa valla Mõrtsi külas muinsuskaitsealust pelgupaigas
Raie Põltsamaa valla Mõrtsi külas muinsuskaitsealust pelgupaigas