Mahe-Eesti algatus kutsub kõiki tänaseid ja tulevasi mahetootjaid üles registreerima oma selle aasta korjealasid RMK aladel.

Mahekorjealad saab registreerida Põllumajandusametis koos taotlusega. Registreerimine on iga aastane kohustus, kus mahetootjad määratlevad piirkonnad ja nende suuruse, kust nad plaanivad sel aastal metsasaadusi korjata.

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkajatel palutakse esitada vastav taotlus Põllumajandusametile 21. maiks.

Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK haldab 1,29 miljonit hektarit maad, mis on 28%  ehk enam kui neljandik Eesti 4,52 miljoni hektari suurusest pindalast. RMK kinnitas, et  riigimetsas ei ole vähemalt kolme aasta jooksul kasutatud mahepõllumajanduses keelatud vahendeid ning RMK aladel kasvavad ökoloogiliselt puhtad saadused.

Mahekorjega tegelejate arv on olnud Eestis püsiv. 2015. aastal tegeles korjega 38 ettevõtet enam kui 93 tuhandel hektaril.

Kodanikualgatuse Mahe-Eesti (Organic Estonia) idee, mille kaugem visioon on kujundada Eestist maheriik, valiti eelmisel aastal Eesti Arengufondi konkursil Arenguidee üheks võiduprojektiks. Idee autorid olid Krista Kulderknup, Siim Kabrits, Erki Peegel ja Katre Ratassepp. Loe Mahe-Eestist lähemalt www.organicestonia.ee.

Täpsemat infot mahekorjeala tunnustamise ja registreerimise kohta saab Põllumajandusameti maakondlikest keskustest või kodulehelt.

Põllumajandusamet vastutab Maaeluministeeriumi haldusalas mahepõllumajanduse valdkonna, registrite ja järelevalve eest.