Tänavu suvel otsustas Riigikohtu halduskolleegium kolmes RMKd puudutavas kohtuasjas mitte võtta menetlusse RMK määruskaebusi, millega vaidlustati RMK menetluskulude enda kanda jätmist.

Kohtuasjades 3-22-124, 3-22-370 ja 3-22-395 mõistis küll halduskohus menetluskulud RMK kasuks välja, ent  Ringkonnakohus halduskohtuga ei nõustunud ning jättis kõigis kolmes asjas kohtukulud RMK enda kanda, kokkuvõtvalt põhjendusel, et RMK-d tuleb käsitleda haldusorganina. RMK kaebas need otsused edasi Riigikohtusse, kuid Riigikohus RMK-le menetlusõigust ei andnud, millest tulenevalt jäid kehtima Ringkonnakohtu otsused.

Sellest hoolimata kirjutas RMK Riigikohtusse pöördudes kohtuasjas 3-22-391: "RMK leiab, et käesoleva määruskaebuse lahendamisel on väga põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks.” Mittetulundusühingu Päästame Eesti Metsad juhatuse liikme Farištamo Elleri sõnul ei saa RMK seisukohaga nõustuda, sest õigusselgus ja ühtne kohtupraktika on sel teemal ju olemas. 

Riigikohus pole pidanud vajalikuks senist kohtupraktikat muuta ja RMK-le kohaldub haldusorgani menetluskulude väljamõistmist puudutav kohtupraktika.

“Teemasid ja küsimusi, mida elupaikade kriisis looduse hoidmise suunas lahendada, ennekõike kohtus, on palju ja ei tundu mõistlik sama asja üle üha uuesti ja uuesti vaielda,” ütles Eller. 

Teema on ammendunud kõigis kolmes kohtuastmes. Kohus on juhtinud tähelepanu RMK paljudele muudele ülesannetele lisaks tuluteenimisele ja öelnud, et RMK peab olema valmis oma metsateatisi puudutavateks kohtuvaidlusteks.