Tuntud ringlussevõtuteenuste ettevõte Kuusakoski käivitas noortele suunatud haridusliku keskkonnaprogrammi Rohejaht.

Järgmise aasta aprillini vältav Rohejaht ühendab varasemate aastate keskkonnakampaaniad Küünlaümbriste jahi ja Nutijahi, mis saavutasid erakordse populaarsuse ning millest võtsid osa kümned tuhanded noored üle Eesti.

Rohejahi käigus kutsutakse kokku koguma tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja vananenud väikeelektroonikat (näiteks vanad telefonid, arvutid, juhtmed, laadijad jms).

Varasemate kampaaniate jooksul on rohkem kui 70 000 Eesti noort andnud panuse keskkonnahoidu: kokku on kogutud üle 17,7 miljoni küünlaümbrise ja 7,1 tonni vanaelektroonikat.

„Programmi olulisim eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine, ringlussevõtu ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Rohejahi lõpus, aprillis, toimub koostöös Lääne-Harju vallaga esinduslik Noorte Rohekonverents, kus on nii noortele mõeldud keskkonnateemalisi töötube kui ka tippesinejaid.“

Rohejahi kampaanias osalevad Rohenoored üle Eesti, kes aitavad luua mängulisi õppematerjale, sotsiaalmeedia sisu, korraldada konverentsi jm teavitustegevusi. „Kuna Rohejahis osalemine toimub gruppides, siis eakaaslaste ühine tegutsemine pakub lusti ning paneb noori tõesti sisuliselt kaasa mõtlema,“ kommenteeris eelmise aasta kampaaniaski kogemuse saanud Mariel Allmere.

Rohejaht suurendab noorte keskkonnateadlikkust

Kliimaministeerium tunnustab Rohejahti, mis on tõhus ettevõtmine noorte seas, aidates suunata väärtuslikud materjalid uuesti ringlusesse.

„Programmi laiahaardelisus ja eelnevad edukad kampaaniad on selge tõestus, et ringmajanduse ja kestlikkuse põhimõtteid saab väga edukalt tuua noorte igapäevaellu. Sellised algatused mitte ainult ei suurenda teadlikkust, vaid annavad noortele ka oskused ja motivatsiooni olla aktiivsed muutuste elluviijad. Seetõttu on äärmiselt oluline, et nad õpiksid nägema jäätmeid kui ressurssi. Loodame, et programm inspireerib ka teisi ettevõtteid ja organisatsioone korraldama sarnaseid keskkonnahariduse projekte,“ sõnas Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.

Rohejahis osalemiseks ei ole tarvis eelregistreeruda – piisab, kui vähemalt kolmeliikmeline grupp soovib märgata jäätmeid enda ümber ning kogutud nutipraht ja/või küünlaümbrised enne 31. märtsi 2024 viia Kuusakoski sobivasse osakonda. Kohapeal määratakse, mis on kogutud küünlaümbriste ja/või vanaelektroonika kogus. Seejärel saab tulemuse koos Kuusakoski osakonnast saadud kampaaniakoodiga registreerida, mis võimaldab osaleda paljude auhindade ja üllatuste loosimises.

Kuusakoski kõrval löövad programmis kaasa Lääne-Harju vald, Telia, Kalev Spa, Viking Line, Valemivihik, Rummu Karjäär, Unilever, Stillabunt, Tartu Loodusmaja (Roheline kool), Tallinna Strateegiakeskus (Prügihunt), Fairtrade, Alexela jt. Rohejahti toetab oma osalusega muusik Gameboy Tetris.

„Olen kindel, et meie algatusest sünnib uusi ideid, kuidas Eesti ühiskond veel jätkusuutlikumalt toimiks. Kahjuks reostame loodust igapäevase tarbimise, suitsukonide, rehvide, elektrooniliste sigarettide, erinevate kontoritarvete, ühekordsete topsidega,“ lisas Rohejahi korraldaja Mari-Liis Vaher. „Selle kõige juures võiks aga mõelda, mida saan ise teha, et seda vähendada – näiteks viia vanad elektroonikaseadmed või alumiiniumist küünlaümbrised tagasi kogumiskohta, kus neile antakse uus elu. Muidugi ei lahenda kampaania kogu loodusreostuse probleemi korraga, sest erinevat liiki jäätmeid on palju, aga muutused ja uue põlvkonna jätkusuutlikud käitumismustrid tulevad samm-sammult.“

Vaata Rohejahi kohta lähemalt.

Rohejaht suurendab noorte keskkonnateadlikkust