Suurima ekspordipotentsiaaliga Eesti rohetehnoloogiasektori valdkond on energiasektor, selgus Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust. Lisaks pakub uuring välja ka tegevuskava rohetehnoloogiasektori edendamiseks, soovitab välja arendada rohetehnoloogiastrateegia  ning luua katusorganisatsioon valdkonna arendamiseks.

  • Energeetika
  • 2. oktoober 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

"Rohetehnoloogiad on kindlasti valdkond, millesse tasub panustada. Ka meie lähinaabrid toetavad jõudsalt oma roheettevõtlust: Norra on keskendunud eelkõige oma energiasektori lahenduste arengumaadesse viimisele, Soome on riiklikuks prioriteediks võtnud rohetehnoloogiad ning Leedu korraldab arengumaade ja oma ettevõtete toetamiseks taotlusvoore," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler ning lisas, et tänu valminud uuringule saame ka meie aidata Eesti ettevõtteid teiste riikide turgudele. 

Uuring keskendus kliimatehnoloogiatele ja arengumaade nõudlusele nende tehnoloogiate osas, kuna Keskkonnaministeerium plaanib hakata toetama Eesti ettevõtteid ja mittetulundusühendusi, kes oleksid valmis viima oma teadmisi ja tehnoloogiaid arenguriikidesse aitamaks kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele.

"Eesti on lubanud toetada arengumaid kliimamuutustega võitlemises igal aastal ühe miljoni euroga kuni aastani 2020. Taotlusvoorude korraldamine on kasulik nii arengumaadele kui meile – arenguriikidesse jõuavad parimad Eestis välja töötatud lahendused ja samal ajal saame tõsta oma rohetehnoloogiasektori ekspordivõimekust," selgitas Kiisler.

Nõudluse analüüsist selgus, et kõige suurem vajadus on arengumaades taastuvenergia tootmise ja taastuvenergia jaotamisega tegelevate tehnoloogiate järele. Uuringu tulemuste põhjal suudab Eesti sellele nõudlusele hästi vastata – Eesti rohetehnoloogiate analüüsiga kaardistati 101 rohetehnoloogiat ja selgitati välja, et suurima ekspordipotentsiaaliga rohetehnoloogia valdkond on energiasektor.

Teiste riikide kogemuse analüüsimisel ning Eesti kaardistuse tulemusel soovitab uuring arendada välja ambitsioonikas Eesti rohetehnoloogiastrateegia, millega määratletakse tegevused ja vastutajad Eesti avalikus sektoris. Lisaks soovitatakse luua või määrata valdkonna arendamiseks üks katusorganisatsioon, kelle pädevuses on info ja rahastuse jagamine ning turundustegevuste korraldamine.