Täna õhtul toimub Johannese Koolis Rosmal täiskasvanutele mõeldud Vanemate Kooli teine koolipäev. MTÜ Rosma Haridusseltsi poolt ellu kutsutud Vanemate Kool on mõeldud avatud loomuga lapsevanematele, kes kasvavad koos lastega ning on huvitatud waldorfpedagoogikast. Vanemate Kooli teemaks on täna “Liisusalmist lõpukirjandini”.

Vanemate Kooli teine tund algab lõbusate ja liikuvate mängudega, seejärel keskendutakse tänastele põhiteemadele:

- Emakeel lasteaias: salmid, muinasjutud, teatrimäng
Miks pole lasteaias täheõpetuse tunde?

- Tähemuinasjutt – nii nagu I klassi lapsed seda kuulevad.

- Emakeel koolis: keele ajalugu – suuline ja kirjalik traditsioon, selle kajastumine emakeele õpetamisel.
Tähemärk kui elava keele ülim abstraktsioon.
Kunstiline aspekt keeleõppes.

- Ühisretsitatsioon – nii nagu I, IV ja VIII klassi lapsed seda kogevad.

Tunnile järgneval vahetunnil pakutakse taas teed ja võileibu ning ühist keskustelu. Õpetajate rollis on Heli Kudu, Külli Volmer, Marat Kahre, Tiina Juhanson ja Eda Lüütsepp. Koolitund algab kl 18.00, tasumine osalemise eest toimub vaba annetuse vormis.

Vanemate Kooli esimesel koolipäeval, mille teemaks oli ‘tahe’, osales kokku 30 täiskasvanut. Korraldajatel on hea meel nii suure huvi üle ja ühtlasi antakse teada, ära mahuvad ka kõik need, kes esimesel korral ei saanud kohale tulla.

Rosma Haridusselts otsustas käivitada Vanemate Kooli, sest üle terve Eestimaa on suurenemas lapsevanemate hulk, kes soovivad tavakooli õppemeetodite kõrval saada rohkem teada alternatiivpedagoogika võimalustest. Waldorfõppe meetodite lähem tundmaõppimine ja praktiline kogemine annavad parima võimaluse tõsta vanemate teadlikkust, et kindlustada oma lastele õnnelik ja tasakaalus kasvamise protsess.

Vanemate Kooli idee sai alguse elust enesest. Nii meie kooli laste, vanemate kui õpetajate käest küsitakse sageli: mis kool teil on? mida te koolis teete? miks teil hindeid ei panda? kuidas lapsi paremini kasvatada? mis on hea minu lapsele? kuidas mina saan olla hea lapsevanem? kas on ka teisi võimalusi peale riikliku koolisüsteemi ja õppekava? kas waldorfpedagoogika on üldse kaasaegne? Küsimusi, mis ripuvad justkui õhus ja ootavad vastust, leidub palju.

Meie lapsevanemad avaldasid sel sügisel ka ise soovi astuda koolipinki, et südame äratundmine saaks toeks teadmisi ja kogemusi: kuidas ikkagi õpitakse waldorflasteaias ja -koolis? miks just niimoodi ja kas see on ikka hea? Küsimused olid olemas, avatus ja valmisolek samuti – nüüd on olemas ka aeg ja koht, et Vanemate Kool käima lükata.

Johannese Kool Rosmal alustas sel sügisel läbi kooliaasta kestvat ettevõtmiste sarja „Õitsev kool“, mille eesmärk on tutvustada laiemalt alternatiivhariduse võimalusi. Septembris alanud “Õitsva kooli” avaüritusel aitasid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad muuta kooli ning lasteaia hoovi õitsvaks lilleaiaks, väljendades ühtlasi sümboolselt waldorfõppe elujõulisust Lõuna-Eestis. Ettevõtmiste sari „Õitsev kool“ tekkis uue õppeaasta eel spontaanselt. Jälgides pingeid Eesti haridusmaastikul, koolide reastamist edetabelitesse ning diskussiooni laste õpitulemuste ja koolistressi üle jõudsime arusaamale, et avalikkus võiks riikliku koolisüsteemi probleemide taustal rohkem teada saada alternatiivsetest õppemeetoditest.

MTÜ Rosma Haridusselts ühendab Johannese Kooli Rosmal (põhikool) ja lasteaeda Täheke. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas, Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, selles 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool.

Johannese Koolis Rosmal õpib sel kooliaastal 41 õpilast ja waldorflasteaias Täheke käib 20 last. Lasteaed tegutseb hubases palkmajas, Johannes Käisi sünnikodus. 18 tegevusaasta jooksul on Rosma koolist saanud tuule tiibadesse palju toredaid noori inimesi. Kes on läinud edasi ülikooli, kes kutsekooli, kes otse tööle – oma koha elus on nad kõik leidnud, kuid Rosma kooli, saadud sõpru ja eluväärtusi kannavad nad südames. Rosma kooli ja lasteaia tegevust korraldab MTÜ Rosma Haridusselts.

Lisainfo:
MTÜ Rosma Haridusselts
www.rosma.edu.ee

Külli Volmer, Johannese Kool Rosmal kolleegiumi liige
tel 530 22793
e-post kylli.volmer@mail.ee

Heli Kudu, lasteaed Täheke juhataja ja kooli kolleegiumi liige
tel 522 4639
e-post heli.kudu@mail.ee