SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Vasalemma Vallavalitsuse projekti, mille raames selgitatakse välja liigniiskuse ja üleujutuste põhjused Rummu karjäärijärve ümbruses ja Rummu aleviku Aia tänava piirkonnas. Lisaks koostatakse ehitusprojekt probleemi lahendamiseks. Tööde kogumaksumus on 48 000 eurot, millest 90% on KIKi toetus ja 10% Vasalemma Vallavalitsuse omaosalus.

“Rummu karjäärijärve ümbrust on juba aastaid kimbutanud üleujutused ja liigne niiskus, mis teevad liiga nii inimeste tervisele kui ka ümbritsevale keskkonnale. Olukord vajab lahendust, kuid enne seda tuleb lõplikult selgeks teha, mis üleujutusi põhjustab ning kuidas seda vältida,” ütles KIKi nõukogu esinaine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Rakendusuuringu käigus viiakse läbi põhjavee ja Rummu karjäärijärve veetaseme seire ning koostatakse piirkonna hüdrogeoloogiline mudel. Selle põhjal on võimalik välja selgitada üleujutuste põhjused ning koostada ehitusprojekt, mis valmib 2015. aasta aprilliks. Peale ehitusprojekti valmimist saab alustada vajalike tegevustega piirkonna kuivendamiseks.

Projekti rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammi veemajanduse programmist, mille raames toetatakse ka veemajanduse paremaks korraldamiseks vajalikke uuringuid ning arendustöid.

Keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru on võimalik taotlusi esitada kuni 15. augustini.