Tänapäeva kontorites kasutavad elektrit peamiselt arvutid, koopiamasinad, printerid, faksid, grafoprojektorid, videoprojektorid, kohvimasinad jne. Nimetatud seadmed võivad kokkuvõttes tarbida sama palju elektrit kui valgustus – umbes 30% kontori kogu energia tarbimisest. Hoolikas kontoriseadmete valimine ja säästlik kasutamine võib säästa energiat ja raha.

Lihtsad nipid

  • Töö ajal lülita välja tarbetult töötav tehnika.

  • Tööpäeva lõppedes lülita välja kontoritehnika (arvutid, printerid ja koopiamasinad jms), sest nimetatud seadmed tarbivad elektrit ka nn. ooterežiimil!

  • Vali arvutile seade, mis automaatselt lülitab monitori energiasäästurežiimile kui arvutit ei ole teatud ajaperioodi jooksul kasutatud. Seadista arvutile energiasäästurežiimile lülitumiseks võimalikult lühike ajaperiood!

  • Uute seadmete soetamisel võrdle nende energiatarvet analoogidega ja vali parim hinna ja kvaliteedi suhte järgi.

  • Võimalusel kasuta tindiprintereid, sest need kasutavad 90% vähem energiat kui laserprinterid.

  • Soeta oma firma vajadustele vastava suurusega koopiamasin.

  • Kineskoopmonitoride puhul tarbib 17-tolline monitor 35% rohkem energiat kui 14-tolline monitor. Sama suurusega vedelkristallekraanid tarbivad aga töörežiimil 50–70% vähem energiat, kui kineskoop-monitorid.

Energy Star

Euroopa Liidu Energy Star programm põhineb USA Valitsuse ja EL-i vahelisel kokkuleppel vabatahtliku kontoritehnika energia märgistuse kasutuselevõtmiseks. Euroopa Komisjon kiitis Energy Star programmi heaks Aprillis 2003.

Energy Star märgistuse kasutuselevõtu eesmärgid:

– energia kasutamisega seotud keskkonnakahju ja ohtude (globaalne soojenemine, hapestumine, taastumatute loodusressursside ammendamine) vähendamine energiatarbimise vähendamise teel,

– loodusressursside kasutamisega seotud keskkonnakahjude vähendamine, soodustades arvuti ajakohasust, ringlussevõetavust ja hooldatavust;

– õhutatakse järgima häid tavasid ja suurendatakse tarbijate keskkonnateadlikkust.


Lisainformatsiooni Energy Star märgistusest Euroopa Liidus leiate: http://www.eu-energystar.org

Kui palju kontoritehnika elektrit tarbib?

Seade

Keskmine elektri tarbimine (W)

Elektri tarbimine säästurežiimil (W)

Arvutid ja monitorid

120

30 – 40

Arvutid

40

20 – 30

Monitorid

80

10 – 15

Laserprinterid

90 – 130

20 – 30

Koopiamasinad

120 – 1000

30 – 250

Faxid

30 – 40

10

Joogi- ja toiduautomaadid

350 – 700

300

Monitorid

Levinuimad on kineskoopkuvarid ehk monitorid , mille tööpõhimõte ei erine oluliselt televiisorist. Erinevused teleriga seisnevad peamiselt selles, et monitori sisend on kohandatud arvutiandmete numbrilisele kujule.

Vedelkristallekraane (ingl. k. lüh. LCD – Liguid Crystal Display ) kasutatakse peamiselt sülearvutites, kuid nüüd asendatakse sageli ka lauaarvuti komplektis olev tavaline kuvar vedelkristallkuvariga. Selliste kuvarite peamine eelis on väike võimsustarve, väikesed mõõdud ja kiirguse puudumine.

Vedelkristallekraanid kasutavad 50–70% vähem energiat töörežiimil, kui kineskoopmonitorid. Kui arvutit kasutatakse 8 tundi ööpäevas, tarbib vedelkristallekraan umbes 100 kWh/aastas vähem energiat kui samade mõõtmetega kineskoopmonitor.

Näiteks, unustades kineskoopmonitori ööseks välja lülitamata, raiskate sama palju energiat, mis kuluks 800 lehekülje A4 formaadis paberile laserprinteriga kujutise trükkimiseks!

Kuna LCD monitor tarbib vähem elektrit, eraldab seade ka vähem soojust. Seegi on eelis, kui pole just plaanis monitoriga tuba kütta. Kineskoopmonitori suur soojuseralduvus tekitab tihti suuri probleeme paljude arvutitega umbsetes kontoriruumides, kuid ebamugavust võib see omadus põhjustada ka palaval suvepäeval kodus töötades.

"Kontorikombain"

Üheks energia säästmise võimaluseks on ka kasutada nn. “kontorikombaine”, milles sisalduvad printimise, koopia tegemise, skännimise ja faxi saatmise funktsioonid. Kõik nimetatud seadmed üksikult tarbivad energiat ka säästurežiimil (ooterežiimil). Kui kõik funktsioonid on koondatud ühte masinasse, siis tarbib ooterežiimil energiat ainult üks masin. Näiteks “kombaini” (8 lehte/minutis laser printer/fax/skänner/koopiamasin) tarbib ooterežiimil umbes 40 W elektrit ja tööd tehes maksimaalselt 300 W . See on vähem kui üksikute seadmete puhul kokku.

Paber

Kontoris tarbitakse tavaliselt väga palju paberit. Ühe lehe valge paberi valmistamiseks kulutatakse umbes 15 Wh energiat ehk ühe lehe paberi tootmine kulutab 10 korda rohkem energiat kui paberile kujutise trükkimine. Paberi säästmiseks ning kaudselt ka energia ja looduse säästmise võimaluseks on printida ja teha koopiad paberi mõlemale küljele.