SÕPS on Eestimaine käsitöömänguasjade bränd, mille teeb eriliseks asjaolu, et mänguasjade loojad on ise hiljuti vanemateks saanud. Uue pereliikme vastuvõtt on erakordne sündmus, mis ajendab armastusega looma. SÕPSi eesmärk on julgustada emasid ja isasid käsitööoskust taas leidma ja edasi arendama ning looma kõiki mõttes olevaid vahvaid asju. Bioneeri kaasautor Helen Orav uuris SÕPSi eestvedajalt Johanna Vallistult, kuidas ettevõttel läheb. Helen uuris lähemalt ka sotsiaalse ettevõtluse tagamaid.

Mida endast kujutab sotsiaalne ettevõtlus? Kas need kaks sõna sotsiaalne ja ettevõtlus oma olemuselt vastandlikud ei ole?

Sotsiaalse ettevõtluse eesmärk on läbi ettevõtlustegevuse lahendada mõnd ühiskondlikku probleemi. See tähendab, et ettevõtlustegevuse keskmeks võib olla näiteks pakkuda lahendusi loodushoiu, mõne sotsiaalse grupi tööhõive, mõne piirkonna arengu või muude ühiskondlike kitsaskohtade osas.

Näiteks lahendab Uuskasutuskeskus läbi taaskasutuse propageerimise loodushoiu küsimusi, MTÜ Abikäsi seevastu loob ja vahendab töökohti puudega inimestele. SÕPS on sotsiaalne bränd. Selle asemel, et valmistada meie tooted massina kuskil Hiinas, oleme oma meistriteks palganud väikeste lastega kodus olevad emad.

Eestis on levinud definitsioon, mille järgi ei ole sotsiaalsed ettevõtted kasumile orienteeritud, erinevalt tavaettevõtetest. See tähendab, et valdavalt tegutsetakse MTÜ vormis ja tekkinud kasum suunatakse uuesti ettevõtlustegevusse. Muus osas on sotsiaalsed ettevõtted aga tavaliste ettevõtete toimimisloogikaga sarnased – mõlemal on töötajad, tooted/teenused ja kliendid.

Pikemalt saab sotsiaalsete ettevõtete kohta lugeda  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ehk SEV`i lehelt: www.sev.ee

Vastutustundlik ettevõtlus ja sotsiaalne ettevõtlus. Mis nende vahe on?

Lihtsustatult võib öelda, et vastutustundlik ettevõte on tavaline kasumile orienteeritud ettevõte, mis arvestab oma ettevõtlustegevuses tekkivate ühiskondlike, keskkonnaalaste ja majanduslike mõjudega ning proovib positiivseid mõjusid sidusgruppe arvesse võttes suurendada.

Vastutustundliku ettevõtluse temaatika on tekkinud vajadusest olla kindel, et ettevõtlus kui selline on jätkusuutlik ning arvestab lisaks seaduses kehtestatud piiridele ka ümbritseva olukorraga. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumilt võib leida definitsiooni: „Enim levinud tõlgenduse põhjal tähendab jätkusuutlik ettevõtlus majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele.“ (www.csr.ee)

Nagu eespool mainitud, siis sotsiaalsed ettevõtted on nö probleemi-kesksed ehk loodudki just mõne ühiskondliku probleemiga tegelema, kuivõrd tavaettevõtte keskmes on siiski kasumi teenimine, isegi kui tegu on ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttega.

Tuleb aga arvestada, et iga ettevõtte tegevusega kaasnevad positiivsed ja ka negatiivsed mõjud, isegi kui need ettevõtted end sotsiaalseteks ettevõteteks või vastutustundlikeks ettevõteteks ei nimeta. Nii võib näiteks mõne maapiirkonnas tegutseva tavalise ettevõtte mõju olla piirkonna peamise tööandjana väga oluline, kuigi ettevõte seda ise ei rõhuta.

Kui palju sotsiaalseid ettevõtteid hetkel Eestis on registreeritud? Kas SÕPS on oma tegevuses nende ülejäänutega pigem sarnane või just vastupidi väga erinev?

Täpset sotsiaalsete ettevõtete arvu ei tea keegi, sest Eestis puudub vastav registreeringutunnus. 2012 aasta andmete põhjal valminud uuringu väitel on sotsiaalseid ettevõtteid Eestis ligikaudu kaheksasada. Seevastu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus on hetkel vaid 37 ettevõtet.

Igal sotsiaalsel ettevõttel on oma fookus ja toimimisloogika, kõik sotsiaalsed ettevõtted on omamoodi erinevad. Hetkel ei ole teada, et Eestis oleks peale meie MTÜ Mängurõõm veel mõni sotsiaalne ettevõte, mis just väikeste laste vanemate tööhõivega tegeleks.

Kuidas SÕPS sündis?

Päris alguses oli üks tore pall, mille Paula kinkis Johanna tütrele Vivianile. Sealt edasi said alguse koostöömõtted ning teostusmõte oli suuresti ka ajendatud Tartus toimunud Sotsiaalsete Ettevõtete Inkubaatori algusest.

SÕPS tekkis kahetisest impulsist – ühest küljest nägime väikeste laste vanematena, et toredaid ja lapsesõbralikest materjalidest arendavaid mänguasju beebidele on keeruline leida. Teisalt tundus, et neid asju oleksid kõige õigemad looma just väikeste laste vanemad, kes teavad, kui oluline on mõni pall või vankrikõrin lapse arengus ning oskavad tänu oma lapsele asjade sisse heegeldada õige palju armastust. Samas ei pea me ka vähem oluliseks seda, et läbi SÕPSi käsitöömeister olemise saab natuke tööd teha, oma loominguga tegeleda ja suhelda teiste rõõmsate käsitööhuviliste emadega.

Kuidas Teid on vastu võetud? Millist tagasisidet olete siiani saanud nii oma ettevõtjatelt kui ka tarbijatelt?

Oleme saanud väga head tagasisidet. Meie käsitöömeistrid saavad töötada nii palju, kui neile endale põnev, väljakutsuv ja võimalik on ning tundub, et seni on nad SÕPSi tegemistes osalemisega rahul. Ka meie asju ostnud inimestelt oleme kuulnud vaid kiidusõnu. Kuulame alati hea meelega ettepanekuid ning mõtteid ka uute toodete osas, mida meie kliendid meile välja pakuvad.

Millega Te ostjatele silma olete jäänud?

Naljatledes võiks öelda, et laatadel on enim silma jäänud meie sinine retrovanker, milles oma tooteid näitame, kuid mis kahjuks müügiks ei ole. Lähemal vaatamisel on uudistajad aga välja toonud, et SÕPSi tooted on vahvalt värvilised ning helisevad-kõrisevad võluvalt. Meie toodetest kõige huvitavamad on ostjatele tavaliselt vankrile või voodile kinnitatavad Rõõmukõrinad, sest sellist mänguasja mujalt lihtsalt ei leia. Igaühel on omad lemmikud – suuremad tüdrukud piiluvad SÕPSi unenäopüüdjaid ja poistele meeldivad footbagi meenutavad Pisirõõmud. Emad-vanaemad aga imetlevad põllesid.

Teil on käsitöömeistreid üle Eesti. Kuidas Te neid leiate?

Meid on hetkel kokku 9 ning tõesti elame täiesti erinevates kohtades – Tartus, Saaremaal, Võrumaal, Sillamäel ja Tallinnas. Käsitöömeistrid on SÕPSi juurde jõudnud erinevaid teid pidi – osad on näinud kuulutust internetifoorumis ja teised on kuulnud asjast tuttavatelt ja nii otsustanud ühineda.

Kas Te pakute SÕPSis töötavatele emadele peale töövõimaluste midagi veel?

Meil ei ole hetkel mingit ametlikku programmi ning kogu tegevus on üsna vabas vormis. Korraldame Tallinnas ja Tartus regulaarselt kokkusaamisi. Oleme ka proovinud aja jooksul uusi tooteid välja mõelda, et meisterdamine ei muutuks igavaks. Meie facebooki-grupis on tihtipeale arutelud ka muude parasjagu töös olevate käsitööprojektide üle, kus anname üksteisele nõu. Lisaks korraldame aeg-ajalt sõbralikke omavahelisi mõõduvõtte.

Miks peaks laste mänguasju valides eelistama SÕPSU? Mis eristab SÕPS mänguasju teistest toodetest? Kõrvalolevad ökotooted on ju lastele sama head.

Oleme oma toodete loomisel pannud suurt rõhku arenguaspekti ning lapse- ja loodusesõbralikkuse kombineerimisele. See tähendab, et näiteks beebidele mõeldud kõrinate ja pallide puhul oleme need teinud selliselt, et teatud vanuses lastel oleks neid põnev vaadata-kuulata-katsuda. Nagu juba mainisin, siis on meie tootevalik tekkinud suuresti just vajaduspõhiselt – teeme asju, mille sarnaseid me ise leidnud ei ole. Hea näide sellest on vankrikõrinad, mis on vast meie kõige unikaalsem toode. Hetkel ei ole me taotlenud ka täielikku öko-puhtust. Need tooted, mis lähevad tõenäolisemalt suhu, on heegeldatud ökolõngast. Samuti oleme suured taaskasutuse fännid ning toodete täitmiseks kasutame vaid neutraalsete vahenditega pestud kasutatud t-särke.

Kui aga võrrelda ökotoodetega või paljude teiste käsitööasjadega, siis SÕPS armastab kindlasti palju rohkem värve, sest me ei leia, et lastele mõeldud asjad peaksid olema igavates neutraalsetes toonides.

Kui suur on SÕPS aastal 2020?

Me loodame, et meie juba tekkinud kodumaiste fännide toel jõuame oma toodetega ka laia maailma ning et meie käsitöömeistrite võrgustik saab samuti kasvada, sest käsitööhuvi ja –oskus on Eestis säilinud unikaalsel tasemel ja väärib hoidmist. Aeg pärast lapse saamist on selle huvi ja oskuse äratamiseks üks parimaid aegu elus.

Lisaks loodame, et SÕPSi katusorganisatsioon MTÜ Mängurõõm leiab endale selleks ajaks kaasamõtlejaid/tegutsejaid koduste väikelaste vanemate paindlike töövõimaluste teemal ning suudab innustada ettevõtteid neid töövõimalusi pakkuma ja on ka ise oma tegevust laiendanud.


SÕPS Facebookis: www.facebook.com/sopsdisain