Haridus- ja Teadusministeerium koostas täiskasvanute tööalase koolituse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta sügissemestriks, selle kohaselt pakutakse tasuta kursuseid 5109 inimesele 38 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis kõikides maakondades. Koolitustellimuses on 363 kursust 30 erinevas õppekavarühmas ja selle rahaliseks kogumahuks on 17,5 miljonit krooni.

Koolitustellimuse hulgast leiab nii kokkade täienduskoolituse, keevituse kui elektriku kursusi, õppida saab raamatupidamist, pottsepatööd, puhastusteenindust, väike-ettevõtlust, sekretäritööd ja palju muud. Palju toimub üldoskuste kursusi, mille hulgas on erialane keeleõpe ning teenindustöötajate suhtlemiskursused. Kõige rohkem – 927 inimest – koolitatakse arvutikursustel. Sealjuures rahastatakse pigem spetsiifiliste programmide õpetamist ja jätkukursusi, päris algtaseme kursusi on vähem.

Tasuta kursuste kohta saab infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee/tasutakursused, samuti jagavad teavet koolitusi pakkuvad kutseõppeasutused. Kursused on mõeldud eelkõige töötavatele inimestele, aga osaleda saavad ka lapsepuhkusel emad, puudega inimesed või muul põhjusel kodus viibivad täiskasvanud, kes soovivad naasta tööturule. Kursustel ei saa osaleda töötuks registreerunud inimesed, neile pakub teenuseid (sh koolitust) Töötukassa.

Kursusi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames. Tasuta kursuste korraldamine jätkub kuni aastani 2013. Kursuste tellimus koostatakse semestrite kaupa.

Haridus- ja Teadusministeerium rahastab tööalase koolituse kursusi alates 2007. aastast. Tänavu 30. juunil lõppes kaks aastat kestnud projekt „Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes“, mille jooksul koolitati 23 507 inimest üle Eesti, projekti rahaliseks mahuks oli 60 miljoni krooni.