Seoses tugeva sügistormiga palub Eestimaa Loomakaitse Liit loomaomanikke hoida vähemalt öisel ajal koerad-kassid siseruumides. Maainimesed peaksid mõtlema ka lautades elavatele põllumajandusloomadele.

Tormi tõttu murduvad puud ja oksad võivad ohustada ka loomi. Sageneda võivad juhtumid, mil hirmunud koerad või muud loomad oma territooriumilt lahti pääsevad ning minema jooksevad. Kriitilise pilguga tuleks üle vaadatada ka loomadele ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuvad varjualused, vältimaks puude või muude suurte esemete nendele kukkumist. Eestis kehtiva korra kohaselt peab koerakuut asetsema maapinnast kõrgemal ja olema tuule- ning veekindel.

Eestimaa Loomakaitse Liit palub ka põllumajandusloomade pidajatel jälgida, et loomadel oleks võimalus tormi eest varjuda ning ennetada nende murduvate puude alla jäämise ohtu. Tormiga kaasneb pahatihti veetaseme tõus. Sestap peaks eelkõige just rannarahvas jälgima, et tõusuvesi ei ohustaks nii väljas kui lautades elavaid loomi.

„Mõned aastad tagasi uppusid Häädemeeste vallas merevee tõusu tõttu lauta suletud lambad. Pere päästis mis päästa andis, aga laudaloomad unustati sootuks“ ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner ja lisas, et veetaseme tõus võib rannikualadel ohustada ka ketis või aedikutes olevaid koeri. Seetõttu tuleks koerad juba ennetavalt toimetada ohutumasse kohta.

Vanasõna ütleb, et hea peremees ei aja paha ilmaga oma koeragi toast välja. Just praegu on õige aeg sellest tarkusetera järgi talitada!