Viimaste analüüside põhjal on näha, et Euroopa suuremate süsinikdioksiidi tootjate emissioon on langenud 3 protsenti.

Emissiooni kauplemise skeemiga (Emissions Trading Scheme, lühendatult ETS) ühinenud ettevõtete süsinikdioksiidi emissioon on langenud 2,1 gigatonni.

Skeemiga on süsinikdioksiidi emissiooni maksimaalne kogus limiteeritud. Selle limiidi ületamise korral on ettevõte kohustatud ostma limiiti juurde nendelt ettevõtetelt, kes ei ole oma limiiti ammendanud.

Analüüsis märgitakse, et vaatamata süsinikdioksiidi emisiooniga kauplemise süsteemi puudustele, on ETS süsteem koos majanduslangusega olnud emissiooni vähenemise põhjuseks. Majandussektori osas on emissiooni languseks 5 % ja selle põhjuseks on ka  majanduslangusest tingitud ehitamise ja tootmise vähenemine.

Energiatootmise sektor elas läbi energia tootmise tõusu ja süsinikdioksiidi emissiooni languse. Kliimamuutuste Akti järgides on Suurbritannia jätkuvalt pühendunud eesmärgile vähendada aastaks 2050 süsinikdioksiidi emisiooni 80 % võrra.