Koolinoorte teaduskonverents Saaremaa Miniteaduspäevad toimub viiendat korda 25.-27. novembril Kuressaares, kuhu tulevad kohale 6.-12. klasside õpilased koos juhendajatega üheksast koolist üle Eesti. Miniteaduspäevade eesmärk on avardada noorte silmaringi julgustades neid teadusega tegelema ning  tehtut teistega jagama. 

Saaremaa Miniteaduspäevadele tulevad kokku 6.-12. klasside õpilased, kes on koostanud eakaaslasi huvitaval teemal uurimuse.  „Meil on  korraldajatena hea meel, et Eestis leidub nõnda palju silmapaistvaid õpilasi, kes on võtnud uurida mõnda noori huvitavat probleemi. Ette on valmistatud 26 ettekannet väga erinevatest valdkondadest, näiteks uuritakse interneti psühholoogilisi efekte, jäätmekäitlust, kodutute loomade probleemi, Eesti looduspärandit, ja võimalusi minna vahetusõpilaseks välisriikidesse,“ rääkis Indrek Peil, Saaremaa Miniteaduspäevade peakorraldaja. 

Kõik ettekanded saavad kogenud superviisoritelt tagasiside ning silmapaistvamaid noorteadlasi tunnustatakse auhindade ja meenetega. Ettekannete teesid avaldatakse Miniteaduspäevade kogumikus. Osalejad saavad kuulata teadlaste loenguid ning kaasa lüüa praktilistes  töötubades. Õhtul pakuvad meelelahutust  Saaremaa Ühisgümnaasiumi Kabareetrupp ning Teadusteater.

Noori juhendavad koha peal juba kogenud teadlased, sh. Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi teadur Mart Laanepere, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi Botaanika õppetooli doktorant Liina Saar ja Riigikohtu kohtupraktika analüütik Liina Kanger.

Osalevad koolid: Esku-Kamari Kool, Kuressaare Gümnaasium, Lihula Gümnaasium, Lümanda Põhikool, Saaremaa Ühisgümnaasium, Suure-Jaani Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tartu Descartes’i Lütseum ja Tartu Kivilinna Gümnaasium.


Teadusaasta on SA Archimedese ja Haridus- ja teadusministeeriumi poolt algatatud projekt, mille raames toimub enam kui 150 üritust üle Eesti, koostöös enam kui 35 partneriga. Teadusaastal on 26 saadikut erinevatelt teadusaladelt. Teadusaasta sündmuste kava on leitav www.miks.ee . Teadusaasta meediakampaania toimumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel TeaMe programmist.