Riigimetsa Majandamise Keskus esitas keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta täiendavalt range kaitse alla 26 500 hektarit salu-, laane- ja soovikumetsi riigimetsas ning karmistada kaitsekorda 8700 hektaril olemasolevatel kaitsealadel.

  • Maamajandus
  • 6. september 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Ettepaneku kohaselt peaks Saaremaal minema kaitse alla 284 ha metsa, mida on üsna vähe võrreldes mitme teise maakonnaga. Lääne-Virumaal soovitakse kaitse alla võtta 5922 hektarit metsa, Hiiumaal aga üldse mitte midagi.

RMK ettepanek tagaks range kaitse kõikides Eesti metsatüüpides sellises ulatuses, mis pikas perspektiivis loob eeldused nendele metsatüüpidele omaste vanametsa liikide säilimiseks. Ülejäänud tüübirühmade metsi on range kaitse all juba praegu piisavalt.