Sel nädalal teatas Taani tuulikutootja Vestas, et sai 14 tuuliku tellimuse Saksamaa energiaühistult Bordelum III GmbH & Co KG, kes rajab Põhja-Saksamaale 42 MW ehk ühtlasi ka ühe suurima kohalike elanike omandis oleva tuulepargi. Viimasel ajal on palju räägitud Saksamaa energeetikareformist Energiewende (e.k. energiapööre), kuid vähem on juttu olnud sellest, et seda energiarevolutsiooni veavad energiaühistud ehk inimesed ise.

Bordelumi III tuuleelektrijaama ühe tegevjuhi Harm Truelseni sõnul rajati esimene kodanike tuulepark nende regioonis 1990-ndate keskel ning kogukonna uusimas projektis lõi 2000 elanikust kaasa juba ligi 700 inimest. “See projekt võimaldab kohaliku kogukonna inimestel otseselt toetada energialiikide muutmist taastuvenergia suunas,“ kommenteeris Harm Truelsen ning lisas, et uus tuulepark loob nende piirkonnale ka otsest lisandväärtust.

Bordelum III 42MW tuuleelektrijaam hakkab tootma rohkem kui 140 GWh aastas, mis on piisav, et varustada elektriga rohkem kui 35 000 neljaliikmelist majapidamist Saksamaal.

Energiaühistud on Saksamaal viimase kolme aasta jooksul neljakordistunud, ületades hiljuti poole tuhande piiri. Et taastuvenergia on enamasti detsentraliseeritud tehnoloogia, siis sobib selle planeerimise ja elluviimisega kokku ühistuline alt üles lähenemine koos paljude osapooltega kaasamisega. Nii ongi ligi pool taastuvenergia võimsustest Saksamaal elanike omandis.

Ise elektritootmises, aga ka selle jaotamises osaledes kaitsevad kohalikud elanikud end energiahinna tõusu eest ning investeerivad nö pensionisambasse, kuid tihti lahendavad ka varem muret teinud energiavarustuse probleemid.