KIKi juhtimisel toimub seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeritase kohapealseid tänavavalgusteid.  2015. aasta sügiseks minnakse Haapsalu, Keila, Kuressaare, Jõhvi, Paide, Valga ja Võru tänavavalgustussüsteemis suures osas üle leedvalgustitele, mis aitavad säästa nii energias kui rahas.

Tänavavalgustuse hulka kuulub ka kergliiklusteede, parkide ja kalmistute jalgradade, lasteaedade ja koolide territooriumite, parklate jms alade valgustus.

Lisaks sellele, et edaspidi on neis linnades välisvalgustus paremini suunatud ning väheneb tuntavalt n.ö valgusreostus, pakub uuendatud valgustus ka märgatavat kokkuhoidu. Seda nii looduse hoidmisel kui ka kohaliku omavalituse rahakotis - on ju praegune tänavavalgustus vägagi arvestatav kulurida omavalitsuste eelarves, mistõttu ei ole üle ühe põlevad lambid või öösel teatud ajaks ära kustuv välisvalgustus meie asulates sugugi haruldane nähtus.

Projekt sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid. Saadud müügi tulu suunab KIK seitsme linna tänavavalgustuste renoveerimisse. Lisaks Austriale ja KIKile löövad projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta jääb 10% linna valgustusrenoveerimise kuludest.

Kokku renoveeritakse projekti raames üle 12 000 valgusti.

Tänavavalgustus KIK