Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldab koostöös partneritega Ida- ja Lääne-Virumaal, aga ka teistes lendorava varasema leviala piirkondades lendoravate pesapaikade väljaselgitamiseks vajalikke uuringuid. Nii  püütakse vältida haruldase looma elupaikade tahtmatut hävitamist või kahjustamist. Viimastel aastatel on intensiivse metsaraie tagajärjel jäänud vanu metsi, sealhulgas lendoravatele sobivaid vanade õõnsate haabadega metsi järjest vähemaks. Seda enam on vaja teadmisi, et neid haruldasi loomi kaitsta. Kuna lendoravad elavad varjatult, võivad selle ohustatud liigi pesapuud või elupaigad langeda teadmatusest tehtud raietööde ohvriks. ELF on algatanud kampaania  lendoravauuringuteks vajalike seadmete jaoks annetuste kogumiseks.

Lendoravaekspert Uudo Timm: "Annetustest saadud rahaga plaanib ELF osta öise eluviisiga lendoravate elukommete tundmaõppimiseks vajalikke tehnilisi vahendeid. Lendoravate pesaõõnsuste ja nendes toimuva  väljaselgitamiseks on vajalik muretseda fiiberoptilise sondiga endoskoop. Loomade tegutsemise jälgimiseks öises metsas on vaja öövaatlusseadet ja raadiovastuvõtjat koos metsas turvaliselt kasutatava antenniga."

ELFi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm: "Olukorras, kus riik plaanib looduskaitsele eraldatavate vahendite vähendamist, muutub kodanikualgatus ka  selles vallas üha tähtsamaks. Loodame inimeste abivalmidusele. Kampaania eesmärk on ka selle haruldase looma laiem teadvustamine."

Lendorav on oravast pisut väiksem. Oma nime on ta saanud keha külgedel esi- ja tagajalgade vahel asuva karvadega kaetud nahavoldi järgi,  mis lennusena võimaldab loomakesel teha kuni 35-meetriseid hüppeid  puult puule. Lendoravaid elab Euroopa Liidus vaid Eestis ja Soomes.

Eestis väga ohustatud lendorav on ELFi vapiloom. Lendorava kaitse ja uurimine on esimesi ELFi algatatud projekte, mis käivitus 1991. aastal. Esimestel aastatel koostati ülevaade lendorava levikust Eestis kirjanduse ja läbiviidud küsimustike ja uurimistööde algandmete põhjal ning alustati inventuure lendorava leviku selgitamiseks. Aastail 2006-2015 on seatud lendorava kaitsekorralduse eesmärgiks teadaolevate püsivalt asustatud elupaikade säilitamine.

Mida ELF on varem annetatud rahaga teinud:
Loe siit ülevaadet lendorava-uuringutest 2006. ja 2007. aastal

Annetatud raha abil on ELF uurinud ja uurib edaspidi lendoravatele sobivaid metsi eelkõige praegu teadaolevate ja lendoravate varasemate esinemiskohtade ümbruses. Praegu on teada 80 lendorava esinemispaika.

Kogutud raha eest korraldab ELF Ida- ja Lääne-Virumaal lendoravate (pesa)elupaikade väljaselgitamiseks vajalikke uuringuid. Elupaikade tuvastamisel saab vältida teadmatusest nende tahtmatut kahjustamist või hävitamist (alad saab võimalikust raiekavast välja jätta).  Aladele kaitsestaatuse andmise läbi tagatakse seal lendoravatele sobiv metsakooslus. Välitöid teostavad Tartu Ülikooli bioloogia üliõpilased, kraadiõppurid ja loodushuvilised Uudo Timmi koordineerimisel.

Lendorav on Eesti metsade uhkus - Euroopas leidub lendoravaid vaid  Eestis ja Soomes.

Video on tehtud 4. augustil 2007 Ida-Virumaal Oonurmes. Tegemist on noore umbes 1,5 kuni 2 kuu vanuse loomaga, kes on maailma avastamas. Filminud on Uudo Timm.