Teisipäeval sõlmisid Keskkonnaagentuur ja ühispakkujad Eesti Veeprojekt OÜ ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ lepingu, et alustada Sindi paisu avamislahenduse projekteerimisega. Pais avatakse vee-elustiku mõlemasuunaliseks vabaks rändeks nii, et see oleks ületatav ka veesõidukitele.

Tegemist oli riigihankega Sindi paisule kalade rändetee avamislahenduse projekteerimise tehnilise tööprojekti koostamiseks ning selleks vajalikeks eeluuringuteks (ehitusgeodeesia, setted jms). Hanke võitnud ühispakkujad Eesti Veeprojekt OÜ ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ on mõlemad kogenud ja hinnatud vesiehitiste projekteerijad, kelle tehtud tööde hulgas on mitmeid suuri hüdrotehnilisi rajatisi aga ka paisude likvideerimisi.

Hanke töövõtjal tuleb koostada Sindi paisule kalade üles- ja allavoolu rändeid tagav tehniline lahendus. Projekteerijaile antud lähteülesanne näeb peamisena ette paisu betoonosa likvideerimise ja paisu asukohas rändetee avamise.

„Eeldatavalt jääb vanade paisuvaremete tõttu teatav paisutus antud kohta siiski alles ja sellest ülevool tuleb projekteerida loodusilmeliseks tehiskärestikuks, mis paikneb tervenisti jõesängis ja mis on kalastikule ületatav sõltumata veeseisust jões,“ selgitab Keskkonnaagentuuri projektijuht Tauno Jürgenstein.

Muuhulgas tuleb projekteerijail leida võimalus Sindi väliujula säilitamiseks, välja töötada lahendus paisu taga paiknevale settele, projekteerida ligipääsud jõele jms. Kärestiku enda kujundamisel tuleb maksimaalselt arvestada lisaks paadimatkajate ja süstasõitjate huvidega. Eesmärk on projekteerida terviklahendus, mis saab rajamise järel olema ühteagu nii mitmes plaanis funktsionaalne kui esteetiliselt nauditav.

Projekteerijail on aega oma tööd teha 12 kuud. Lahendus peab olema sisuliselt valmis 9 kuu pärast, mil projekteerimise tulemusi saab presenteerida avalikkusele. Ülejäänud aeg kulub kooskõlastuste ja ehitusloa hankimiseks. „Seejärel on plaan läbi viia ehituse hange ning kui kõik sujub, lüüakse Sindi paisu juures kopp maasse 2017. aasta madalveeperioodi saabudes ehk eeldatavalt juunis,“ lisas Jürgenstein.

Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel asuv Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade ränded ligi 90%-le kude- ja kasvualadest, olles seetõttu hinnatud suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projektist, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist.