Soomes luuakse 2022. aastaks ühtne lemmikloomaregister. Kõigil koeraomanikel tekib kohustus oma lemmikud registreerida. Sama ülesanne ootab ühel hetkel ees ka kassipidajaid. Kuna see nõue kehtima hakkab, pole veel kindel.

Soome põllumajandusministri Jari Leppä sõnul võeti koeraregistri loomise otsus vastu loomade heaolu silmas pidades ning loodetavasti aitab see koomale tõmmata kutsikavabrikantide ja tõukoerte Soome importijate tegevust. Registri haldajaks saab Soome veterinaar- ja toiduamet.

«Soomes muutuste sisse viimiseks oli viimane aeg, sest lemmikloomade registreerimine on juba kohustuslik mitmel pool Euroopas,» sõnas minister Leppä. «Koerte kohustusliku registreerimisega soovime lõpetada kutsikavabrikute tegevuse ja loomade ebaseadusliku impordi.»

Eestis kahjuks ühtset lemmikloomade registrit veel ei ole. Loomade registrid on kohaliku omavalitsuse põhised. Paraku loomad ei tunne uitama minnes omavalitsuste piire. Üleriigiline lemmikloomaregister aitaks seda probleemi lahendada. Samuti oleks see abiks kutsikavabrikantide ja loomavaraste ohjamiseks. Üle Eesti kehtiva lemmikloomaregistri loomine on näiteks mõnede Roheliste erakonna kandidaatide valimislubadustes.