Tartu Keskkonnahariduse Keskus korraldab 4.-10. augustil 2009 soome-ugri noorte etno- ja ökoloogiateemalise noortevahetuse, mille tegevus toimub Tallinnas, Tartus ning Võrumaal Kiidil. 

Noortevahetuses osaleb üheksa 14-18-aastast noort Udmurtiast ja üksteist noort Eestist. Nädal aega kestva noortevahetuse eesmärgiks on tõsta noorte keskkonnateadlikkust ning avardada arusaama kultuurilisest mitmekesisusest, arendada rahvustevahelist suhtlemist ja ühistegevust.

"Noortevahetus annab võimaluse vahetult tutvuda Eesti ja Udmurdi kultuuriga. Näiteks udmurditar Maria õpetab meile oma rahvusliku vöö punumist, meie omalt poolt Eesti regilaule," ütles noortevahetuse koordinaator Marie Lilleleht.

Noortevahetuses õpivad osalejad folkloorse pärandi väärtustamist rühmatööde, mängude, laulude ja tantsude läbi. Projekti käigus toimuvad öko- ja etnoloogiateemalised käsitöö-, arutlus- ja analüüsitoad. Noortevahetuse järeltegevusena valmivad lühifim ning fotonäitus, mille autoriteks on noortevahetuses osalevad noored.

Projekti rahastab Euroopa Liidu haridusprogramm Euroopa Noored. Tegevusi toetavad OÜ Setka Linakaubamaja ja AS A. Le Coq.

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus on asutatud 2002. aastal eesmärgiga arendada laste, noorte ja täiskasvanute keskkonnateadlikkust, looduse tundmist ning keskkonnasäästlikku käitumist. 2004. aastal avas Tartu Keskkonnahariduse Keskus Tartu kesklinnas avaliku loodus- ja keskkonnainfopunkti. Loodus- ja keskkonnainfopunkt korraldab mitmeid avalikkusele suunatud tegevusi, et keskkonnainfot aktiivsemalt jagada ning loodus- ja keskkonnateemasid laiema huviliste ringini viia.