Ühistarkusega juhtimises luuakse sünergia kõigi grupiliikmete teadmiste ja kogemuste vahel organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Ühistarkuse avaldumiseks kasutab sotsiokraatia nimeline juhtimismeetod ringil põhinevat juhtimist (circle governance), kus traditsiooniline, juhikeskne ja hierarhial põhinev otsuste tegemise praktika muudetakse juhtimiseks läbi osaluse ja ühise otsustamise. Oluliseks väärtuseks on võidan-võidab lahenduste leidmine, kus parima otsuse leidmise asemel otsitakse edasiviivat ühisosa. Sotsiokraatias jaotatakse autoriteet kõigi vahel, luues organisatsioonistruktuuri, mis on paindlik, efektiivne ja osalejatele inspireeriv.

Sotsiokraatia meetodi kursusel kombineeritakse õppimine läbi praktika, toetavad loengud ja küsimused-vastused. Enamuse ajast veedame töötades väikestes gruppides. Peamist juhendajat Jerryt toetavad assistentidena kuus sotsiokraatia koolitajat Ukrainast, Poolast, Taanist ja Eestist.

Käsitletavad teemad:
– ringimeetodil juhtimise ülevaade
– ühendatud ringidel põhinev organisatsiooni struktuur
– nõusolekul põhinev otsustamismeetod
– ettepanekute loomine
– inimeste valimine liidrirollidesse
– sotsiokraatlik koosoleku formaat
– vastuväidetega tegelemise praktiseerimine
– vägivallatu suhtlemise integreerimine
– tulemuste analüüsi läbiviimine
– ringide struktuuri kujundamine
– ringimeetodi eelised ja väljakutsed
– kuidas alustada sotsiokraatia rakendamisega erinevates organisatsioonides
– sotsiokraatia ajalugu ja potentsiaalne tulevik

Kellele kursus on mõeldud

Kursus on suunatud inimestele, kes kas juba tegutsevad organisatsioonis/algatuses/ettevõttes ning soovivad senist koostöö praktikat viia uuele koostöö tasemele, või plaanivad uut projekti/algatust ning soovivad luua kohe ühistarkusel baseeruva organisatsiooni struktuuri ja otsustusmeetodid.

Aeg ja asukoht

Kursus toimub 20.-22.märtsil hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi 5, Tallinn).
Toimumisajad: 20.03 kl 14:30-19, 21.03 ja 22.03 kl 10-18:30

Registreerumine ja tasu

Kursuse tasu on 175 EUR.
Koha kursusel tagab tagastamatu ettemaks 50 EUR. Kursuse tasu sisaldab kohvipause, kuid ei sisalda lõunasööke.

Ettemaksu ja osalustasu palume kanda MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse arveldusarvele EE782200221072693648. Selgitusse palume lisada Sotsiokraatia ja osaleja nime.
Registreerimine

Kursuse korraldaja: Eesti Ökokogukondade Ühendus MTÜ, www.kogukonnad.ee. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kursus toimub inglise keeles.