Valikute mitmekesisus hariduses on oluline, vajalik ja normaalne osa arenenud ühiskonnast, seda tõestab kasvõi erakoolide rahastamise ümber toimunud diskussioon. Kogukonnakoole on tekkinud erinevates Eesti nurkades, näiteks Leiutajate külakool Sännas, Gaia koolid Mõisamaal, Türil ja Tallinnas, Pärnu Vabakool ning juba päris kaua on olemas olnud waldorfkoolid. Paljud lapsevanemad on hakanud looma oma lastele koole, milles nad ise oleksid tahtnud käia. Kui me unistaksime täiuslikust koolist, siis milline see oleks?

Gaia Akadeemia Gaia Koolis

Ülesande sellele küsimusele vastus leida võtsid enda õlule Gaia Akadeemia õpilased. 2015. aasta novembris alguse saanud Gaia Akadeemia on täiskasvanutele mõeldud tervikliku (ökoloogilise) eluviisi kursus, mis kestab terve aasta. Möödunud nädalavahetusel, 15.–17. jaanuaril kohtusid gaialased Tallinnas Gaia Kooli ruumides, et arutleda eelkõige haridusteemadel.

Esimeseks näiteks ja inspiratsiooniks kujuneski Gaia Kool ise. Et mitte sassi ajada Gaia Akadeemiat ja Gaia Kooli, siis selgituseks: mõlemad põhinevad rahvusvahelistel Gaia hariduse põhimõtetel, ent Gaia Akadeemia tegevus on rahvahariduslik, samas kui Gaia Kool kuulub üldhariduskoolide hulka, mis toimivad kooskõlas riikliku õppekavaga. Lühidalt öeldes tähendab see, et Gaia Koolis pannakse rohkem rõhku pärimuskultuurile ja loodusõppele.

gaia

Gaia Kool on ehe näide vanemate soovist oma lastele hea õppekeskkond luua. Kooli lükkasid sisuliselt käima kaks naist – Marit Otsing ja Kaja Karu-Espenberg. Nende lugu on tõestuseks, et kus tahet, seal leitakse ka tee. Gaia Kool on hankinud nii enda ruumid kui ka muu õppetööks vajaliku suuresti lapsevanemate ja sõprade heatahtlikkuse toel. Kuid kasvava kooli jaoks jäävad praegused ruumid peagi kitsaks ning tuleb asuda otsima uut kohta. See tõigi meid küsimuse juurde: milline võiks olla ideaalne kool?

Kool kui küla mudel

Traditsioonilise nägemuse kohaselt on kool üks suur pikkade koridoridega hoone, mille ukse kohale on kirjutatud „Kool“. Kuid kui mõtleme, et kooli eesmärgiks on pakkuda parimat keskkonda õppimiseks ja eluks vajalike oskuste andmiseks, kasvab selle olemus märksa laiemaks.

Gaia akadeemikud olid siin üsna üksmeelsed – kool võiks olla omamoodi kogukonnakeskus, nö küla mudel. See ei tohiks olla midagi ülejäänud elust eraldiseisvat, pigem vastupidi, kool peaks olema selle kese. Samuti pole ideaalne kool mõeldud ainult lastele, vaid pakub võimalusi generatsioonidevaheliste sidemete tugevdamiseks.

Eelkõige vanusepõhiste gruppide loomine koolides on tegelikult üks neist mallidest, millesse tihti kinni jäädakse. Teatud tunde saaks edukalt läbi viia hoopis teema- ja huvipõhiselt ning mitmed koolid maailmas võimaldavadki vanematel õpilastel olla noorematele mentoriteks.

Füüsiliselt võiks kool olla väiksematest hoonetest koosnev linnak, kus saab tegeleda nii kokanduse, puutöö kui ka aiandusega, mitte betoonist karp. Kooli olemust ei kujunda ainult see, mis toimub klassiruumis, vaid ka see, kuidas selle füüsiline ülesehitus õpilasi mõjutab.

Gaialastele tundus kõige mõnusam kärjemudel, kus erinevaid hooneid saab üksteise külge mugavalt liita. Endale meenub siin külastus Uus-Meremaa vanimasse waldorfkool Hastingsis, mille territooriumil tekkis tõesti tunne, nagu oleks väiksemasse külla sattunud. Erinevate majakeste vahele mahtus ka puude varju jääv seikluslik mänguala ning ühe klassi ühistööna valminud pitsaahi koos mõnusa istumisnurgaga. Kogu kompleks paiknes sealjuures linnas, mitte kusagil kaugemal.

Elukoolid

Ehkki esialgu Gaia akadeemikud vaid unistasid ideaalsest koolist, plaanib nii mõnigi neist esitatud mõtted ka reaalselt ellu viia. Osalejate seas leidus mitmeid õpetajaid, kes on tavapärasest haridussüsteemist väsinud ning otsivad uusi lahendusi. Et osa Gaia Akadeemia kursusest on ka oma projekti kavandamine, näitab aeg, kuhu suve lõpuks välja jõutakse.

Gaia Akadeemia on ka ise ehe näide teistsugusest koolist. Nagu eespool öeldud, ei ole kool vaid lastele ning uutmoodi haridusele lähenevaid õppeasutusi, nii noortele kui ka täiskasvanutele, võib leida kõikjal maailmas. Blogija Ben Keene on kokku pannud nimekirja kümnest kõige huvitavamast nn elukoolist, kus tõepoolest õpetatakse eluliselt probleemidele lähenema. Näiteks Londonis asub sõna otseses mõttes Elukooli nime kandev The School of Life, mille kursuste valik on väga lai, loovusest majade renoveerimiseni.

Unistades täiuslikust koolist, võiksimegi kohe mõelda kohast, kus saame ka ise, olenemata vanusest ja sellest, milline oli meie lapsepõlvekool, elu tundmaõppimisel jätkuvalt kaasa lüüa. Eelmainitud nimekirjast pärit Unreasonable Institute (eesti keeles „ebamõistlik instituut“) tsiteerib oma kodulehel George Bernard Shaw'd, kes on öelnud, et mõistlik inimene kohaneb maailmaga enda ümber, ebamõistlik püüab seda enda järgi ümber kohandada. Võib-olla ongi meie haridussüsteemi kõigile tasemetele vaja natuke rohkem julgust unistada.

Lisainfo

30. jaanuaril toimub Gaia koolis hariduseteemaline Eesti Ökokogukondade talvine kokkutulek. Huvilised leiavad rohkem infot siit.

Gaia Akadeemia on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemi MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse täienduskoolitusasutusena ning selle käivitamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Gaia Akadeemia esimese kursusega saab jätkuvalt liituda, soovi korral võib osa võtta vaid kindlatest moodulitest. Rohkem infot leiab leheküljelt gaiaakadeemia.ee või kirjutades aadressil: info@gaiaakadeemia.ee