Täna, 5. juunil on ülemaailmne keskkonnapäev, mis seekord keskendub õhusaaste teemale. Täna võiksid mõelda sellele, milliste muudatuste abil oma igapäevaelus saaksid sina vähendada õhusaastet ning kasvuhoonegaaside teket.

  • Kliima
  • 5. juuni 2019
  • Foto: Türisalu oja. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuigi Eesti õhukvaliteet on üldjuhul hea, peab ikkagi pingutama, et taset hoida ja parandada. Jooksvalt on võimalik jälgida Eesti õhukvaliteeti mõõtvate seirejaamade mõõtetulemusi. Nende seirejaamade andmete alusel võrreldakse Eesti ja teiste riikide õhusaastetasemeid üleeuroopalisel lehel.

Kuidas saaksid sina kaasa aidata Eesti õhukvaliteedi parandamisele? Sõida vähem autoga, kasuta ühistransporti või liigu jalgsi või jalgrattaga. Kasuta säästlikult energiat – iga kasutamata elektri kilovatt hoiab kokku põlevkivi ja seetõttu satub keskkonda vähem saasteaineid. Mõtle enne iga ostu, kas sul on kõike seda vaja. Kui jätad ebamõistlikud ostud tegemata, ei soodusta sa tootmise liigset laienemist ja tekitad vähem jäätmeid. Põleta vaid kvaliteetset puitu ja muud kütteks ette nähtud materjali – nii paiskad otseselt vähem saasteaineid õhku, mis hiljem maapinnale langedes satuksid meie toiduahelasse.

Ülemaailmselt puutub üheksa inimest kümnest kokku sellise õhusaaste tasemega, mis ei ole Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul enam ohutu ning umbes seitse miljonit inimest viib õhusaaste enneaegu hauda. Need arvud ületavad 5,6 miljonit nakkushaigustest ja 1,5 miljonit kopsupõletikust tingitud surmajuhtumit. Õhusaaste põhjustab ka hingamisteede haigusi, südameinfarkti, kopsuvähki ja paljusid teisi terviseprobleeme.

Õhusaaste ei mõjuta ainult inimeste tervist, vaid ka kliimamuutusi, st globaalset soojenemist, sellega omakorda majanduse olukorda ja meie looduskeskkonda. Õhusaaste vähendab ookeanite hapnikuvarustust, muutes selle taimede kasvuks ebasobivamaks, mis omakorda jälle aitab kaasa kliimamuutustele.


Lugu on pärit Keskkonnaministeeriumi Facebookilehelt.