KIK on tänaseks tänavavalgustusprojekti seitsmele linnale maksnud 8,6 miljonit eurot, mis on pool läbi rohelisest investeerimisskeemi tulevast toetusest. Projekt valmib oktoobris, mil Keila, Valga, Võru, Kuressaare, Jõhvi, Haapsalu ja Paide tänavatel põleb ühtekokku 12 253 uut LED-valgustit.

KIKi tänavavalgustuse projekti juhi Tõnis Kurriku sõnul edeneb projekt tublisti. „Praeguseks on linnades kolm neljandikku ehitustöödest tehtud. Suur osa LED-valgustitest on linnades üleval ja üürikestel suveöödel võib neid näha ka töös.“

Kui juuli alguses teatas esimeste projektiosade valmimisest Paide, siis nüüd on elektripaigaldise ehitustööd lõpetanud ka Valga kolmandas ja Keila esimeses ehituspiirkonnas. Lisaks tänavavalgustite väljavahetamisele tegeletakse pea kõigis linnades juba ka juhtimissüsteemi häälestamisega.

„Projektiga säästetakse linnade pealt aastas kokku umbes 5 GWh elektrienergiat. Umbes sama palju energiat kulub aastas tuhande ühepereelamu ülalpidamiseks, kus ei köeta elektriga,“ rääkis Kurrik ja lisas, et kokkuhoid tuleb nii tänu ökonoomsete LED-lampide kasutamise kui ka valgustite paindliku juhtimisega.

Kogu tänavavalgustusprojekti maksumus on 18 miljonit eurot. Sellest kümnendiku ehk 1,8 miljonit tasuvad linnad omafinantseeringuna. Projekti maksumusest ülejäänud, 16,2 miljonit eurot, vahendab KIK rohelisest investeerimisskeemist ehk kvoodimüügi tulust Austriale.

KIK alustas linnade tänavavalgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. aastal koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga. See sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid.

Vaata keskkonnahoidlike valgustite galeriid!


Loe KIKi kohta Bioneerist lisa: "Veiko Kaufmann: 15 aasta jooksul on KIK rahastanud keskkonnaprojekte 1,27 miljardi euroga"