Üleminek rohelisele majandusele – oleme sellest kõik rääkinud, kuid kas oleme valmis seda ellu viima? Pariisi kliimakokkuleppest kuni ringmajanduse paketini – üle Euroopa on püstitud eesmärke, et aidata meie keskkonda, majandust ja ühiskonda rohelisemaks muuta, kuid meil on selleks vaja ka oskusi.

Roheline nädal – ELi suurim iga-aastane keskkonnapoliitika üritus, mis toimub 29. maist 2. juunini – keskendub oskuste nappusele ja potentsiaalsetele töövõimalustele esilekerkivas ringmajanduses. Nädala tipphetkeks on roheliste töökohtade kohtumine teisipäeval ja kolmapäeval, kus esinevad komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, keskkonnavolinik Karmenu Vella, tööhõivevolinik Marianne Thyssen ja roheliste ettevõtete omanikud. Seal uuritakse poliitikakujundajate, sotsiaalpartnerite ja ettevõtete rolli, et veenduda inimeste oskustes rohelisema majanduse arendamisel. Teisipäevaõhtusel kohtumisel toimub ka programmi LIFE auhinnatseremoonia, mis tähistab sel aastal 25 edukat aastat ELi keskkonnaprojektide rahastamisel.

Tänaseks on rohelised töökohad imbunud rohkematesse sektoritesse kui kunagi varem – töökohtade koguarv on kasvanud alates 2000. aastast 20%, 2014. aastaks oli nende arv jõudnud 4,2 miljonini ja kogukäive ulatub umbes 700 miljardi euroni. Rohelisel nädalal uuritakse võimalusi, kuidas hõlbustada roheliste töökohtade loomist, ning esitatakse konkreetseid edulugusid veevarude haldamisest, energiatõhusast ehitusest, taastuvenergiast, ökoturismist ja keskkonnasõbralikust linnaplaneerimisest.

Endine kaevandusettevõte Umicore eraldab nüüd väärtuslikke metalle vanadest nutitelefonidest, tühjadest akudest ja tööstuslikust vanametallist. Ettevõte suudab trükkplaatidest eraldada enamiku kuldsisust ja muuta selle 99,9% puhtaks kullakangiks. Umicore plaanib suurendada oma 10 000 inimesega meeskonda, kuhu kuuluvad tehnikud, operaatorid, keemikud, halduspersonal ja teadlased.

Kas teadsite, et Malta veeteenuste ameti abil sai Maltast esimene Vahemere riik, kes käitleb kogu oma reovett? Nüüd tegelevad ettevõtte insenerid, hüdroloogid ja teised tehnilised eksperdid reovee töötlemisega, et kasutada seda põllumajanduses ja tööstuses, selle asemel et vett merre juhtida.

Samal ajal töötab Euroopa äriühing innogy rohelisema tuleviku heaks, pakkudes jätkusuutlikke energiatooteid ja aidates klientidel kasutada energiat tõhusamalt. innogy on saavutanud juba edu Saksamaal, Ühendkuningriigis, Madalmaades, Hispaanias, Itaalias ja Poolas ning ettevõte plaanib laieneda ka Euroopast väljapoole, suurendades oma
ligi 40 000 töötajaga meeskonda ja pakkudes samal ajal täiendõpet traditsioonilise gaasi- ja söesektori töötajatele.

Hollandi ettevõte Heliox töötas välja kiiresti laetavad elektribussid, et aidata võidelda õhusaastega linnades. Nende uuenduslikud akud suudavad bussi uuesti laadida vähem kui viie minutiga. See tehnoloogia on juba kasutusel Soomes, Luksemburgis, Prantsusmaal, Taanis, Madalmaades ja Saksamaal ning seda hakatakse eksportima ka kaugemale. Teised näited, mis tõestavad, et rohelised töökohad on tavamajanduse osa, on IKEA, SUEZ Environment ja QualiBuild.

Rohelise nädala temaatilised päevad hõlmavad suurt poliitilist konverentsi Brüsselis, veebipõhiseid debatte, Twitteri säutse ja üritusi üle Euroopa, et näidata tärkavaid rohelisi töökohti. Programm ning mõned selles peamiselt esiletõstetud elemendid on järgmised.

Esmaspäeval toimub Maltal ametlik avaüritus, kus keskendutakse töökohtadele maakohtades. Uuritakse, kuidas ELi poliitika innustab roheliste töökohtade loomist looduse taastamise, põllumajanduse ja ökoturismi valdkonnas.

Teisipäeval keskendutakse veesektorile. Kas ELi keskkonnapoliitika edendab innovatsiooni veesektoris, et kindlustada vee kui väärtusliku vara säilitamist ringmajanduses? Teisipäeval toimub Brüsselis ka esimene osa roheliste töökohtade kohtumisest ja programmi LIFE auhinnatseremoonia „Green LIFE Awards”.

Kolmapäev: „Töötades rohelisema tuleviku heaks”: uurib, kuidas ringmajanduses olevad äriühingud ja VKEd saavad laiendada oma turgu ning luua uusi ja kujundada ümber olemasolevaid töökohti. ELi rahastamispaketid aitavad pakkuda koolitusi, mis vähendaksid oskuste nappust selle rohelise ülemineku ajal.

Neljapäev: „Rohelised sinised töökohad ookeanite heaks” käsitleb töökohti, mis on seotud merekeskkonna ja rannikualade kaitse ning taastamisega, akvakultuuri, turismi ja ookeanienergiaga. Neljapäeval toimub kõrgetasemeline üritus, mis keskendub oskustele, mida on vaja rohelise meremajanduse arendamisel.

Reede: „Rohelised töökohad linnades”: linnade säästev areng aitab tagada linnade elamisväärsemaks muutumise, innustades samal ajal innovatsiooni ja luues rohelisi töökohti. Roheline nädal lõppeb Euroopa rohelise pealinna ja Euroopa rohelise lehe auhinnatseremooniaga selle aasta Euroopa rohelises pealinnas Essenis.

Roheline nädal, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, toimub 29. maist 2. juunini 2017. See oluline keskkonnapoliitika üritus meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

Lisateabe saamiseks vaadake rohelise nädala päevakorda või külastage multimeedia uudisruumi.

Võite vaadata ka igapäevaseid aruandeid, mida avaldatakse nädala jooksul, ja jälgida sotsiaalmeedias teemaviidet #EUGreenWeek.