Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna valimiskogu valis 15. veebruaril teaduskonna uueks dekaaniks matemaatilise statistika instituudi juhataja, professor Tõnu Kollo.

  • Keskkonnaharidus
  • 16. veebruar 2012
  • Ülemise pildi pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tõnu Kollo sündis Saaremaal 1948. aastal. 1971. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli matemaatikuna ning on siin ametis tänaseni. Füüsika-matemaatikateaduste kandidaadikraadi kaitses Tõnu Kollo Vilniuse ülikoolis 1979. aastal. Ta on töötanud programmeerijana arvutuskeskuses, vanemteadurina ja dotsendina, laborijuhatajana ja teadusprorektori asetäitjana. Alates 1999. aastast on ta TÜ matemaatilise statistika professor ja juhatab praegu matemaatilise statistika instituuti.

Tõnu Kollo peamine uurimisvaldkond on mitmemõõtmeline statistika, seal kasutatavad mitmemõõtmelised jaotused, nendega seotud hindamisprobleemid ja rakendused eelkõige kindlustusmatemaatikas. 2007. aastal pälvis tema uurimuste tsükkel riikliku teaduspreemia täppisteadustes.

Prof Kollo juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd ning arvukalt magistri- ja bakalaureusetöid. Ta on avaldanud kaks monograafiat ja õpiku, viinud läbi ainekursusi Uppsala ja Oulu ülikoolides, kujundanud matemaatilise statistika õppekavad Tartu Ülikoolis.

Tõnu Kollo on valitud Rahvusvahelise Statistikainstituudi liikmeks ja kuulub mitme rahvusvahelise levikuga erialaajakirja toimetuskolleegiumisse, on Eesti Statistikanõukogu ja mitmete Eesti teadusseltside liige. Prof Kollo on teinud pikema aja jooksul teadustööd enam kui kümnes Euroopa ja Põhja-Ameerika ülikoolis.

Seni oli TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan prof Mati Kilp.