Statistikaameti andmetel tootsid elektrijaamad 2020. aastal elektrit 5516 gigavatt-tundi (GWh), mis on veerandi võrra vähem kui aasta varem. Põlevkivist toodetud elektri kogus kahanes poole võrra.

  • Energeetika
  • 7. september 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul jätkus möödunud aastal taastuvatest allikatest elektri tootmise kasv. „Aastaga suurenes elektri tootmine puitkütusest 13% ja see moodustas elektri kogutoodangust neljandiku. Tuuleenergiat toodeti 843 GWh, mis on 23% rohkem kui aasta varem ja hüdroenergia ehk vee-energia toodang kasvas aastaga üle kahe korra,“ täpsustas Truuts.

Põlevkivist toodetud elekter moodustades 40% kogu toodetud elektrist. Soojust toodeti elektrijaamades 4518 GWh, mis on eelmise aastaga võrreldes 5% vähem.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat ka koostootmisprotsessis ja selle tulemusena vähenes elektri tootmismaht aastases võrdluses ligi 7%. Samal ajal kasvas selles protsessis toodetud elektri osatähtsus ligi 26%-ni kogutoodangust.

Taastuvenergiast elektri tootmine kasvab jõudsalt