Tallinn konkureerib mainekal võistlusel Euroopa rohelise pealinna tiitlile Helsingborgi linnaga Rootsist, Krakowiga Poolast ja Sofiaga Bulgaariast. Konkursi võitja kuulutatakse nelja finalisti hulgast välja tänavu septembris Soomes, Lahtis.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn seadnud eesmärgiks viia rohepööre läbi kõigis valdkondades ning mitmeid, 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna finalistina algatatud projekte viiakse linnas juba ka ellu.

„Olles teist korda järjest konkursi finalistide sekka valitud, on see meile positiivseks tagasisideks ja innustuseks seatud eesmärkide ellu viimisel,“ märkis Kõlvart. „Tallinna Euroopa rohelise pealinna konkursil osalemisest ja sellega kaasnevatest arengutest saab osa iga linlane, sest meie eesmärgiks on luua parema keskkonna ja linnaruumiga roheline linn.“

Tallinna elu rohelisemaks korraldamise neli vaala on ehitiste energiatõhususe ja sisekliima parandamine, autostumise ohjamine ja kasvuhoonegaaside heite vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning ringmajandus, mis hõlmab muu hulgas jäätmete tekke vähendamist, ressursside säästlikumat ja tõhusamat kasutamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.

2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideeris ühtekokku 16 linna. Lisaks Tallinnale võistles rohelise pealinna finaalitiitli nimel veel Bulgaaria pealinn Sofia, Logroño linn Hispaania põhjaosas, Horvaatia pealinn Zagreb, Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn Sardiinia saarel Itaalias, Poolast pealinn Varssavi ja lisaks Krakow, Gdansk ja Rzeszów, Põhja-Makedoonia pealinn Skopje, Helsingborgi linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn Belgrad, Košice linn Slovakkia idaosas ning Türgi linnad Gaziantep ja Izmir.

Euroopa rohelist pealinna valib Euroopa Komisjon, tunnustades selle aunimega linnade püüdlusi hoida ja parandada keskkonda, mis toetab nii elukeskkonda kui ka majandust. Roheliseks pealinnaks tunnistatakse igal aastal linn, kes võiks on eeskujuks teistele linnadele elukorralduse keskkonnasõbralikumaks seadmisel. Algatuse eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda, tutvustada ja tunnustada pingutusi, mida linnad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks teevad. Iga Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerija panust, tulemusi ja eeskuju hinnatakse 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.

Tallinn on kandideerinud 2018., 2019., 2020. ja 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile, olles kahel korral pääsenud ka finaali. 2022. aasta tiitli finalistide seas oli Tallinn koos Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga – Euroopa roheliseks pealinnaks 2022. pärjati Prantsusmaa linn Grenoble.