Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ja Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn sõlmisid kolmapäeval heade kavatsuste kokkuleppe, et toetada üheskoos toimetulekuraskustes ja puudust kannatavaid inimesi toiduabiga, aidata vähendada toidu raiskamist, edendada vabatahtlikku tegevust ning toetada tervislikku toitumist.

Mölderi sõnul lepiti omavahel kokku, et linn abistab Toidupanka toiduabi hoiustamise ja toiduabi sorteerimiseks vajalike ruumidega ning võimaluste piires toetab iga-aastaselt Toidupanga tegevust pealinnas.

“Eesmärgiks võtsime, et Toidupank jagab igal nädalal regulaarselt tasuta toiduabi nendele inimestele, kes seda kõige enam vajavad, kelle majanduslik olukord või ebapiisav sissetulek ei võimalda osta piisaval hulgal või piisavalt tervislikku toitu, nende hulgas suurpered, väikeste lastega pered, üksikvanemad, eakad, erivajadustega inimesed, kriisiolukorda sattunud inimesed, pikaaegsed töötud, kodutud või toimetulekutoetust saavad inimesed,” sõnas Mölder.

Ta lisas, et linn soovib Toidupangale leida uued vajalikud ruumid, sest nende töötingimused peaksid olema praegusest veelgi paremad, et efektiivsemalt üllast eesmärki täita.

„Peamise võimalusena näeme tõepoolest, et Toidupank võiks kolida Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse ruumidesse, mille kõrval asub ka Tallinna linnapood,“ lisas abilinnapea Mölder.

Eesti Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul võimaldab linna abi pakkuda inimestele paremat teenust ja muuta Tallinna toidupanga tööd jätkusuutlikumaks. „Tallinnas toetame iganädalaselt üle 3500 inimese ning meil on väga hea meel, et linn abistab meid kvaliteetsete ja paremate ruumide leidmisel, kus toitu hoiustada ja ladustada,“ ütles Boerefijn.

2010. aasta talvel loodi Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki rahalisel toel Eesti Toidupank. Tegevust alustas ka Tallinna Toidupank, millele järgnesid peagi toidupankade asutamised teistes Eesti linnades. Lisaks Tallinna ja Tartu toidupankadele tegutsetakse veel kaheteistkümnes väiksemas Eesti linnas.

Kokku saab toidupankade võrgustiku kaudu toiduabi igal nädalal kokku umbes 9000 inimest üle Eesti. Pered, kes abi saavad, valitakse välja kohalike sotsiaalabi osakondade poolt, raskemas majanduslikus olukorras pered saavad abi sagedamini. Samuti aitavad toidu abivajajateni viia erinevad heategevusorganisatsioonid, kellega Toidupank teeb koostööd. Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel.

Tallinna Toidupank varustab toidukaubaga ka Maardus asuvat toidupanga jaotuspunkti.