Tallinna linnavolikogu täiendas 7. märtsil toimunud istungil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra määrust punktiga, mis keelab alates käesoleva aasta 1. oktoobrist Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel toidu ja joogi serveerimisel plastist ühekorranõude ja ühekorrasöögiriistade kasutamise.

Määrusega on edaspidi lubatud kasutada vaid biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on vastav sertifikaat.

Samuti peab avaliku ürituse korraldaja edaspidi tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on plastreostus globaalne keskkonnaprobleem, mille Euroopa Liit ja paljud teised riigid nüüd tõsiselt sihikule on võtnud.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on plastreostus globaalne keskkonnaprobleem, mille Euroopa Liit ja paljud teised riigid nüüd tõsiselt sihikule on võtnud. „Kusjuures aastaks 2021 keelatakse paljude plasttoodete müük EL-is täielikult. Tänane muudatus näitas, et Tallinn on plastreostuse ja jäätmekäitluse küsimuses progressiivne ja otsusekindel,“ sõnas Züleyxa Izmailova.

„Ühekordsed plastõud on võimalik asendada korduvkasutavatega, mitmed ettevõtted on juba aastaid sellist teenust pakkunud ja paljudel üritustel on süsteem end tõestanud. Samas on plastikule olemas mitmeid keskkonnasõbralikke alternatiive, näiteks bambus, papp ja suhkruroog,“ arvas abilinnapea Izmailova. 


Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” § 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 18 ja 19 järgmises sõnastuses:

18) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;

19) tagama, et üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekorranõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekorrasöögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.